Nyhet
5 okt 2017, 9:00 CET

Nu rapporterar BillerudKorsnäs om etik till sina kunder

Att arbeta med hållbar utveckling är ju mycket aktuellt över hela världen och genom FN:s utvecklingsmål har näringslivet nu fått en mycket tydligare roll än tidigare, såväl inom ekonomi som socialt och miljöinriktat arbete.

Allt fler kunder begär att BillerudKorsnäs rapporterar om etik när det gäller områdena Anställningsförhållanden, Hälsa och säkerhet, Affärsetik och Miljö. Genom att få information från oss kan de säkra och även visa att de arbetar för hög etisk standard i sina försörjningskedjor.

– En allt större del av våra kunder har valt att använda det internationella, webbaserade systemet Sedex i stället för att göra egna frågeformulär. Det är bra eftersom det blir effektivare för oss med färre formulär samtidigt som kunderna uppskattar vår transparenta redovisning och höga ambition i dessa frågor, säger Bengt Brunberg, Manager Sustainability på BillerudKorsnäs och fortsätter:

– De kunder som begärt att vi rapporterar i detta system kommer från alla våra tre affärsområden. Våra säljare har härmed möjlighet att i stort heltäckande ge intresserade kunder tillgång till våra svar som ett av medlen för stärkta affärsrelationer.

BillerudKorsnäs bruk i Gävle och Karlsborg har sedan tidigare varit medlemmar i Sedex, och med start 2016 har ytterligare fyra bruk anslutit sig. Därmed är samtliga svenska bruk och Jakobstad medlemmar. För Beetham har i nuläget inte några kundönskemål om Sedex dykt upp, varför något beslut om att gå med ännu inte är fattat där.

Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) är en icke vinstdrivande medlemsorganisation med huvudkontor i Storbritannien.. Medlemmarna finns i 150 länder och täcker många branscher. Systemet syftar till att underlätta kommunikationen mellan leverantörer och kunder i etiska frågor. De av BillerudKorsnäs kunder som är med i systemet kan, efter en ansökan och ett godkännande av oss, ta del av våra svar därenligt en enkel procedur. Systemet är omfattande och bygger på närmare 200 flervalsfrågor gällande föreningsfrihet, barnarbete, arbetstider, diskriminering, mänskliga rättigheter, säkerhetsutbildning, nödlägesberedskap, hygienförhållanden, korruption, vattenanvändning, utsläpp, energi och mycket annat.

Läs mer om Sedex här.