Nyhet
29 jun 2017, 9:00 CET

Tre miljoner från Vinnova för spjutspetssatsning

I slutet av april fick projektet ”Deep Process Learning” nästan tre miljoner kronor av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova. Vi driver projektet i samverkan med forskningsinstitutet RISE och andra partnerföretag. Arbetsinsatserna kommer att riktas mot vår maskin PM4 i Gävle, där samtliga parter bidrar med sin specifika kunskap och tillsammans utvecklar vi möjligheterna inom Deep Learning.

Projektet går ut på att genom analys av stora datamängder förbättra vår processtyrning. Från vår sida är Olle Steffner styrgruppsrepresentant som arbetar med bland annat detta inom ramen för BillerudKorsnäs digitaliseringsstrategi.

”Med projektet Deep Process Learning lägger vi oss i frontlinjen för utvecklingen av artificiell intelligens för processindustri. Framgång i detta projekt kommer att bana väg för fortsatt utveckling av tillämpningar”, säger Olle.

Projektet ska visa hur ny teknik inom behandling av extremt stora datamängder med självlärande system kan hjälpa oss att bättre styra våra processer. Mer specifikt kommer projektet titta på hur de datamängder som kan genereras vid beredning av fibermälden kan användas för att optimera kartongmaskiner för jämn kvalitet och stabil produktion.

Vi tror att det finns en potential att använda den enorma datamängd som våra processer skapar på ett mycket smartare sätt än idag. Detta för att göra bättre och mer hållbara produkter. Vi ser också att teknikutvecklingen har lämnat forskningsstadiet och nu nått en punkt där det är möjligt att börja implementera fungerande lösningar
Olle Steffner

Projektet startar omgående och kommer löpa över tre år.

Läs mer om projektet här.