Nyhet
21 dec 2018, 7:02 CET

BillerudKorsnäs återigen topprankat i global utvärdering

För femte året i rad får BillerudKorsnäs utmärkelsen Guld av Ecovadis och fortsätter därmed vara i toppskiktet av de 50 000 företag som utvärderas.

EcoVadis är ett ledande system för utvärdering av företags miljöaspekter, arbetsförhållanden, affärsansvar och underleverantörer. Systemet anlitas av multinationella varumärken med höga etiska ambitioner när de i sin tur utvärderar sina leverantörskedjor. Utvärderingen är bred och sker i fyra kategorier: Miljö, Arbetskraft & Mänskliga rättigheter, Etik samt Hållbart inköp.

Årets utvärdering visar att BillerudKorsnäs fortsatt placerar sig i toppskiktet av samtliga företag i samma bransch. Bolaget förbättrar sin prestanda inom hållbart inköp samt etik, medan prestandan inom miljö och mänskliga rättigheter försämras något jämfört med föregående år.

Att BillerudKorsnäs fortsätter rankas som ett av de bästa av samtliga bedömda företag visar att vårt bolag är hållbart, men att vi måste fortsätta arbeta hårt för att bli bättre. Förbättringspotential finns alltid, och vi ser att miljö och arbetsmiljö är områden där vi enligt Ecovadis kan bli bättre
Malin Ljung Eiborn, Director Sustainability & Public Affairs

BillerudKorsnäs utvärderas årligen av Ecovadis då ett flertal kunder efterfrågar rapportering och utvärdering i systemet som ett led i deras arbete med att arbeta med en hållbar värdekedja. Kunder kan vid begäran kopplas till BillerudKorsnäs i systemet och därmed ta del av våra svar och bedömningen som Ecovadis gjort.

EcoVadis metod bygger på internationellt antagna principer för hållbarhetsredovisning som GRI (Global Reporting Initiative), FN:s Global Compact och ISO 26000 och revideras av oberoende experter inom hållbarhet.

Läs resultaten i bifogade BillerudKorsnäs Sustainability Profile 2018

Läs mer om EcoVadis här