Nyhet
27 mar 2018, 16:32 CET

Nya miljövarudeklarationer visar minskade utsläpp av växthusgaser med mellan 5 och 19 procent

IVL Svenska Miljöinstitutet har analyserat miljöpåverkan för tio av BillerudKorsnäs produkter. Resultaten visar att utsläppen av växthusgaser minskat med 5 till 19 procent sedan föregående analys 2012.

Det är produkterna BillerudKorsnäs Artisan, Carry, Decor, Design, Flute®, Light, Liquid FC, Liquid LC, Supreme och White som har undersökts och som visar att utsläppen av växthusgaser sedan 2012 minskat med mellan 5 till 19 procent*. Största delen av minskningen beror på reducerad användning av fossila bränslen.

Det är mycket glädjande att arbetet med att minska vårt klimatavtryck visar en positiv utveckling och att våra produkter står sig mycket bra i konkurrensen
Bengt Brunberg, Sustainability Manager på BillerudKorsnäs


Arbetet med livscykelanalyser och miljövarudeklarationer ger BillerudKorsnäs kontinuerlig inblick i förbättringsområden genom hela kedjan från uttag av råvaror till leverans hos kund. Det innefattar användningen av kemikalier och utsläpp från transporter samt den egna produktionen. För samtliga dessa områden har BillerudKorsnäs skärpt sina målsättningar (läs BillerudKorsnäs antar vetenskapligt grundade klimatmål).

BillerudKorsnäs miljövarudeklarationer tas fram enligt standarden EPD (Environmental Product Declaration) och visar hur stor varje produkts miljöpåverkan är per producerat ton och 1 000 kvadratmeter. Främst redovisas försurning, övergödning genom utsläpp av näringsämnen, växthusgaser och marknära ozon, men även hur mycket naturresurser som förbrukas, exempelvis sten, kalk och salter vid gruvbrytning eller produktion av kemikalier, eller energianvändning i form av biomassa, naturgas och olja, liksom användning av elektricitet och vatten. Samtliga miljövarudeklartioner finns att läsa och ladda ner här.


Diagrammet visar utsläpp av växthusgaser under en produkts livscykel. Exemplet gäller BillerudKorsnäs Liquid FC, en vätskekartong som tillverkas vid produktionsanläggningarna i Frövi och Gävle. Utsläppen har minskat med cirka 15 procent sedan 2012.

* BillerudKorsnäs Light uppvisar en prestandaförsämring beroende på produktionsstörningar i Frövi i slutet av 2015 då utsläppen var betydligt högre än normalt)