Nyhet
6 nov 2018, 11:09 CET

Petra Einarsson har utsetts till årets Ruter Dam 2018

Petra Einarsson har utsetts till Årets Ruter Dam 2018 – En hedersutmärkelse som tilldelas den kvinna som har befordrats till den mest inflytelserika chefsposten i svenskt näringsliv under det gångna året.

Urvalsprocessen till hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam tar hänsyn till företagets storlek, omsättning, antal anställda och den kvinnliga chefens grad av makt och inflytande. Pristagaren utses av Ruter Dams styrelse: ordförande Gunnel Duveblad, Gunilla Arhén, grundare Ruter Dam, Ann Carlsson, vd Apoteket AB samt Malin Persson, styrelseproffs.

Juryns motivering

Petra Einarsson är koncernchef för ett globalt erkänt industriföretag, som till största delen består av män. Förtaget arbetar med innovation, forskning och utveckling med fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi. Billerud Korsnäs ingår i den svenska basindustrin, med många andra spännande företag, som är enormt viktiga för Sverige. Petras uppgift är leda företaget åt rätt håll genom tydlighet, målfokusering, en decentraliserad organisation och jämställd ledningsgrupp, vilket på sikt förhoppningsvis bidrar till att fler industriföretag får fler kvinnor på ledande positioner. Petra är en sann kvinnlig förebild, och att hon dessutom gick Ruter Dams program 2004 och är mentor hos oss är vi extra stola över

Jag är oerhört glad och hedrad över hedersutmärkelsen ”Årets Ruter Dam”, som visar att det jag åstadkommit hittills har haft betydelse för kvinnliga ledare och för svenskt näringsliv. Utmärkelsen ger mig också modet att fortsätta leda företaget i den riktning jag starkt tror på och att våga förändras i takt med att världen förändras. Vi har ett viktigt uppdrag som är ledande inom industri, innovation, forskning och utveckling för Sverige.
Petra Einarsson, VD BillerudKorsnäs

Om Ruter Dam

Ruter Dam är ett chefsutvecklings- och mentorprogram som grundades 1987. Målet är fler kvinnliga chefer på hög nivå i svenskt näringsliv. Sedan starten har fler än 1 200 kvinnor deltagit i Ruter Dams ettåriga program och ett unikt affärsnätverk har etablerats. 2017 startade Ruter Dams systerprogram Spader Ess, ett program för yngre kvinnor i början av karriären där Ruter-Damare är mentorer. Verksamheten präglas av affärsmässighet, kvalitet och resultat. Läs mer här.