Nyhet
26 feb 2019, 16:00 CET

BillerudKorsnäs deltar i utveckling av skonsam skogsmaskin

Tillsammans med skogsnäringen och Komatsu Forest utreds möjligheten att utveckla en maskin - som med lågt marktryck ger mindre markpåverkan i skogen och bättre förarkomfort.

Nu kraftsamlar den svenska skogsbranschen i ett unikt projekt för att kunna bedriva ett skonsammare skogsbruk. Komatsu Forest och hela skogsnäringen utreder tillsammans möjligheten att utveckla en maskin, som med lågt marktryck ger mindre markpåverkan i skogen och bättre förarkomfort. Maskinen ska även ge ökad produktivitet och ett jämnare virkesflöde till industrin sett över året. Projektet har fått namnet Centipede (som betyder tusenfoting).


Så kommer det att gå till

Samarbetet är unikt i sitt slag då alla de stora skogsföretagen i Sverige står bakom projektet och på så sätt bidrar i teknikutvecklingen för ett hållbart skogsbruk. Det första steget i projektet består av en förstudie där man tillsammans skapar en gemensam målbild. Förstudien kommer att bestämma grunden för hur en konceptmaskin kan se ut och när en eventuell serieproduktion kan ske. Konceptmaskinen beräknas dock vara klar till 2020.

BillerudKorsnäs går in i detta projekt då vi ser möjligheten att få fram en skogsmaskin som både är skonsam för människor och mark och samtidigt mera effektiv
Göran Andersson, Skogschef på BillerudKorsnäsFör att ta fram maskinen kommer olika tekniker att utvärderas. Målsättningen är att kunna använda maskinen året runt, med en väsentligt lägre markpåverkan än befintliga maskiner. Därefter vill vi vidareutveckla det tekniska konceptet och applicera det även på skördare och skotare.

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Andersson
Skogschef
Tel: +46703036909
Mejl: Goran.KE.Andersson@billerudkorsnas.com