Nyhet
29 jan 2021, 17:08 CET

Ny sodapanna i Frövi - En investering i framtiden

Den 28 januari 2021 tog BillerudKorsnäs styrelse beslut om att investera 2,6 miljarder i en ny sodapanna i Frövi. Den nya pannan är planerad att tas i drift i slutet av 2023. Det är en investering väl förankrad i BillerudKorsnäs strategi för en hållbar framtid och skall fortsatt säkerställa att Frövi är ett högintegrerat bruk med en konkurrenskraftig produktion.

Den 28 januari kom beslutet om att BillerudKorsnäs investerar i en ny sodapanna i Frövi. En investering som säkrar en mer hållbar, effektiv och långsiktig produktion. Calle Albinsson, T.f. Fabrikschef, ger sin syn på investeringen och vad den innebär för Frövi/Rockhammar.

Varför är den här investeringen så viktig för oss i Frövi/Rockhammar?

Den säkerställer vår framtida massaproduktion vilken är en viktig förutsättning för ett effektivt bruk med en högkvalitativ kartongproduktion. Den visar också att BillerudKorsnäs ser Frövi/Rockhammar som en viktig del i sin framtida verksamhet vilket ger en framtidstro för oss som arbetar här.
Calle Albinsson, T.f. Fabrikschef, Frövi Bruk

 

Frågor och svar – Ny sodapanna i Frövi

Varför investerar BK i en ny sodapanna i Frövi?

Detta är en långsiktig investering för att säkra massaproduktionen i Frövi. Den gamla pannan byggdes 1969 och möter inte längre dagens miljövillkor. En ny panna möjliggör en produktionsökning av massa och en ökad integrationsgrad på sikt.

Varför gör vi denna investering just nu?

Befintlig sodapanna har passerat sin tekniska livslängd och uppfyller inte längre moderna utsläppskrav.

Hur stor är investeringen?

Den totala investeringen är på 2,6 miljarder SEK.

När beräknas den nya pannan vara i drift?

Den nya pannan är planerad för att tas i drift under senare delen av 2023.