Nyhet
7 apr 2020, 14:20 CET

Produktion av medicinskt papper under Covid-19-pandemin

Covid-19-pandemin påverkar oss alla på ett sätt som vi aldrig hade kunnat förutse. Det BillerudKorsnäs kan göra och gör i dessa svåra tider är, förutom att se till att våra anställda har en säker arbetsmiljö, att säkerställa en stabil produktion av SteriKraft® och MediKraft® - papper som säljs till våra medicinska förpackningskunder över hela världen.

I både Skärblacka- och Beetham har vi prioriterat produktionen av medicinskt papper. Dessutom har BillerudKorsnäs omfattande beredskapsplaner för att kunna hantera brist på råmaterial, medarbetare och andra resurser. Våra tvärfunktionella geografiska team tillsammans med säljteamen gör sitt yttersta för att hålla högsta servicenivå i alla regioner och i alla aspekter.

Utformad för att hålla produkter sterila

Covid-19-pandemin har ökat förståelsen för vikten av sterila medicinska förnödenheter och instrument. Sjukvårdsarbetare använder ett stort antal sterila medicinska instrument och tillbehör - såsom sprutor, handskar och förband. Därför är medicinska förpackningar nödvändiga för att säkerställa att medicinska produkter är sterila och rena vid användning.

Förmågan att hålla medicintekniska produkter sterila, det vill säga fria från mikroorganismer från steriliseringstillfället till tidpunkten då de används, är den viktigaste funktionen för medicinska förpackningar. Medicinskt förpackningspapper används tillsammans med många andra material, som förpackningsfilmer, plastbrickor och britspapper för att bilda de sterila barriärsystem som behövs för att hålla medicintekniska produkter sterila.

De effektiva barriäregenskaperna för medicinskt papper uppnås genom deras fiberstruktur.. Flerskiktsfiberstrukturen tillhandahåller en mikrobiell barriär för att upprätthålla sterilitet och förhindra mikroorganismer från att nå det sterila innehållet.

Säkerställande av mikrobiell barriär

Det vanligaste testet för mikrobiell barriär som används i Europa är DIN 58953-6. Under testet häller man en starkt koncentrerad bakterielösning på testmaterialet. På motsatt sida sätts det i kontakt med agar (NA) för att kontrollera om några bakterier har kommit igenom papperet.

Stränga krav

Stränga krav på medicinska förpackningar och dess utformning medför mycket höga krav på materialet som används. Det måste vara anpassat för den avsedda användningen, kompatibelt med den valda steriliseringsmetoden och utformat för att upprätthålla sterilitet. För att säkerställa att materialet som används i förpackningen fungerar för syftet måste det uppfylla internationella standarder, de två viktigaste är ISO 11607 och relevanta delar av EN 868.

ISO 11607 - specificerar de krav och testmetoder för material och förpackningar som måste uppfyllas.

EN 868 - specificerar krav på mekaniska, fysiska och kemiska parametrar relaterade till en viss typ av förpackning och förpackningsmaterial.

Rigorösa tester

Innan pappret till medicinska förpackningarna lanseras utförs en rad olika tester för att säkerställa att relevanta standarder uppfylls.

Papperet tillverkas i enlighet med EN 868, som anger höga krav på mekaniska, fysiska och kemiska parametrar. Motsvarande pappersparametrar, såsom riv- och sprängstyrka, porositet och porstorlek för att nämna några kontrolleras kontinuerligt för att se till att vårt papper alltid uppfyller standarden.

Innan papperet är klart att levereras till våra kunder (konverterare och tillverkare av medicintekniska produkter) utförs ytterligare tester för att säkerställa att papperet uppfyller alla krav enligt ISO 11607.

BillerudKorsnäs har hög expertis och erfarenhet inom pappersförpackningar för medicintekniska produkter. Vi är kända för vår flexibilitet anpassar våra lösningar för era specifika behov, så tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig.