Nyhet
15 dec 2021, 13:08 CET

Uppdatering av SPAjax-projektet i Frövi

I början av 2021 fattades ett beslut om att investera 2,6 miljarder SEK i en ny sodapanna i Frövi, en investering som är väl förankrad i BillerudKorsnäs strategi för en hållbar framtid. Den nya pannan planeras tas i drift i slutet av 2023 och projektet har fått en lyckad start.

Projektet med BillerudKorsnäs nya sodapanna i Frövi är i full gång. Cirka 50 personer arbetar heltid med projektet och har just flyttat in på programkontoret. Många anställda på bruket i Frövi är också involverade.

Den nya sodapannan i Frövi är en förutsättning för brukets framtid, men också en viktig del i BillerudKorsnäs strategi och för att vi som företag ska leverera på de tillväxtmål vi satt upp. Vi fortsätter att jobba hårt för att kunna leverera en ny sodapanna i tid.
Richard Morén, Brukschef BillerudKorsnäs Frövi

 

Projektet löper enligt tidsplanen – de stora strategiska inköpen är snart slutförda och arbetet med att få pannans grund på plats har just börjat. Under våren 2022 inleds byggnationen av stålkonstruktionen.

"Teamet är väl medvetet om hur viktigt det här projektet är – både för Frövi och för BillerudKorsnäs i allmänhet. Vi är stolta över att vara det team som ska genomföra projektet och kan konstatera att allt löper enligt vår tidsplan." säger Jan-Erik Eriksson, Senior Director Technology & Programme Manager SPAjax.

Jan-Erik Eriksson, Senior Director Technology & Programme Manager SPAjax

 

Investeringen ska säkerställa en långsiktig drift av produktionsanläggningen och säkra en miljövänligare, stabilare och effektivare produktion av massa och kartong. Pannan kommer att säkerställa att Frövi fortsätter att vara en högintegrerad produktionsanläggning med en konkurrenskraftig produktion.