Nyhet
13 sep 2023, 16:53 CET

Billerud får höga betyg i hållbarhetsmätningar

Nyligen har Billerud fått två höga placeringar inom hållbarhetsmätningar – EcoVadis och ESG100.


Varje år betygsätter EcoVadis över 85 000 företag globalt. De utvärderar hur väl ett företag har integrerat principerna för hållbarhet. I år fick Billerud en Platina-rating, vilket innebär att vi håller oss i topp 1 % av de rankade företagen i vår bransch.

EcoVadis bedömning fokuserar på 21 hållbarhetskriterier som är grupperade i fyra huvudteman: miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och hållbara inköpsprocesser. Billeruds prestation i EcoVadis hållbarhetsbetyg speglar vår hängivenhet till långsiktiga och genuina hållbarhetsprinciper som är förankrade i alla aspekter av vår verksamhet. Det understryker vårt bidrag till att skapa ett mer hållbart samhälle.

ESG100-rapporten belyser Billeruds beredskap för europeiska standarder för hållbarhetsrapportering

Utöver vår framgång hos EcoVadis tar Billerud proaktiva steg för att anpassa sig till de senaste standarderna för hållbarhetsrapportering. Vi utvärderades i Position Greens ESG100-analys, en årlig granskning av ESG-rapportering från de 100 största noterade företagen i Norge, Sverige och Danmark.

ESG100-rapporten för 2023, med titeln "Investment-grade disclosures: Är skandinaviska företag förberedda för ESRS?", utvärderar beredskapen hos de 300 deltagande företagen inför införandet av de europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering (ESRS). Billerud fick betyget A och en topp 5-placering av alla svenska företag som utvärderades.

Se fler av våra utvärderingar och betyg.

Vad är EcoVadis?

EcoVadis-bedömningen är en utvärdering av hur väl ett företag har integrerat hållbarhetsprinciperna i sitt affärs- och ledningssystem. Metodiken täcker kriterier över fyra teman: miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och hållbara inköpsprocesser.

Vad är CSRD och ESRS?

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är en ny EU-förordning som kräver att företag och investerare rapporterar sina miljö-, sociala och styrningsprestationer (ESG). Årsrapporter måste innehålla hållbarhetsinformation, inklusive ämnen inom ESG definierade av 13 Europeiska unionens hållbarhetsrapporteringsstandarder (ESRS). Det kommer att gälla för stora företag från och med räkenskapsåret 2024, för rapporter publicerade 2025.