Nyhet
15 dec 2023, 17:13 CET

Quinnesec bruk omcertifierat som MVPP-stjärnanläggning

Vårt Quinnesec bruk i USA har blivit omcertifierat som en stjärnanläggning enligt arbetsmiljöverket (Occupational Safety and Health Administration) i Michigans program för frivilligt skydd (Michigan Voluntary Protection Program - MVPP), en status som bruket har haft sedan 2001.

– MVPP:s stjärnigenkänning exemplifierar resultatet av framgångsrika insatser från anställda, ledning och regeringen som samarbetar för utmärkelse inom arbetsmiljöfrågor, berättade Misty Nehring, Quinnesec Safety Supervisor.

– Quinnesec-bruket har berömts för att visa en företagskultur som främjar ledningens engagemang, anställdas deltagande och en strävan att överträffa inom säkerhet och hälsa, fortsatte Misty.

MVPP-stjärnpriset är delstatens högsta erkännande för arbetsmiljöprogram och prestanda. Programmet är utformat för att hjälpa arbetsgivare och anställda genom att tillhandahålla en mekanism och en uppsättning kriterier utformade för att utvärdera och erkänna enastående ledningssystem för arbetsmiljö. Godkännandet av MVPP ger undantag från planerade inspektioner i fem år.

– Denna säkerhetskultur bidrar inte bara till att minska skador och sjukdomar på arbetsplatsen utan ger också en positiv upplevelse av att främja säkerhet och hälsa för alla. Quinnesec bruk har haft MVPP-stjärnstatus sedan 2001 och är därmed den anläggning i Michigan som haft denna titel under längst tid. Det är en elit-titel som jag inte kunde vara stoltare över. Bra jobbat, Quinnesec-anställda!", sade Misty.

Billerud Quinnesec-bruket erkänns som ett av de 25 företagen bland 400 000 i delstaten Michigan som har uppnått MVPP-stjärnstatus. Att förtjäna denna utmärkelse är en utmanande prestation som kräver samlad ansträngning och stöd från många individer. Säkerhetskulturen vid Quinnesec är märkbart robust, med ett ihärdigt engagemang för att aktivt värna om varandra och prioritera säkerhet framför allt annat.

Här är några fördelar med MVPP-stjärnstatus för Quinnesec-bruket:

 • Visar ett starkt säkerhetsengagemang från brukets anställda, med stöd från ledningen.
 • Exemplifierar aktivt engagemang gentemot anställda.
 • Stöder medarbetarengagemang genom vårt medarbetarledda Behavior-Based Safety-program, säkerhetskaptener och Voluntary Protection Program-inspektioner.
 • Uppfyller kravet av en medarbetarundersökning.
 • Upprätthåller säkerhetsansvar.
 • Sparar kostnader genom att bidra till att minska antalet noteringar och böter från MiOSHA.
 • Eliminerar behovet av att MiOSHA gör oplanerade besök eller inspektioner, om inte ett klagomål har lämnats in.
 • Etablerar ett positivt arbetspartnerskap med MiOSHA, vare sig det gäller säkerhetsstöd, 5-årscertifieringar eller intervjuer och revisioner på plats.
 • Kräver att företag övervakar sig själva och genomför regelbunden identifiering av faror (kvartalsvisa VPP-revisioner).
 • Kräver att företag presterar över branschens säkerhetsstandarder.


 • Erkänd av guvernören.
 • Kräver att vi årligen mentorerar andra företag för att förbättra deras säkerhetsprestanda – en god granne.
 • Exemplifierar aktivt engagemang gentemot andra företag.
 • Ger positiv mediepublicitet.
 • Erbjuder möjligheter till företagsannonsering där vi har ombetts skriva artiklar för MiOSHA:s MVPP-broschyrer, nyhetsbrev, deras webbplats och presentera vid MVPP-medlemsmöten.
 • Stöder nätverk och kommunikation med andra MVPP-företag över hela landet.

Läs mer om:
Michigan Voluntary Protection Program (MVPP)
Michigan Occupational Safety and Health Administration