Nyhet
2 jun 2023, 12:35 CET

Vi bygger för en hållbar framtid – den nya sodapannan i Frövi närmar sig driftsättning

Under 2021 fattades ett beslut om att investera 2,6 miljarder i en ny sodapanna i Frövi. Det är en del av omställningen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle där förpackningarna är återvinningsbara. Investeringen är strategisk för Billerud men det är också för basindustrin i Sverige. Trots ett utmanade omvärldsläge är de viktiga milstolparna avklarade enligt tidplan.

Billerud recovery boiler reaching final stage


Det omfattande bygget av sodapannan och dess kringbyggnader närmar sig 90% av utförda aktiviteter. Vi genomförde en lyckad provtryckning av sodapannan i slutet av februari 2023, som var en viktig milstolpe. Nästa stora milstolpe var driftsättningen av Sodapannan som genomförs under ett antal månader och den processen startade i maj, och det betyder att det succesivt sker överlämning till linjen.

Driftcentralen står i princip klar, den som inhyser bland annat nya moderna kontor och hjärtat – manöverrummet. Arbetet med rörbryggor som är själva blodomloppet i programmet och knyter ihop den befintliga anläggningen med den nya är i den intensiva slutfasen. Programorganisation med ca 60 medarbetare fasas ut och i slutet av september lämnar organisationen helt över anläggningen till linjen.

"Samarbete och kommunikation mellan linjen, projektet och leverantörer har varit avgörande, speciellt i den tiden vi befinner oss och med de utmaningar vi ser i omvärlden. Transparens och öppenhet har bidragit till lösningsorienterad framdrift mellan alla parter, Vi är stolta över att vi lyckats förvalta förtroendet från styrelsen och ledningen och nu ska vi ro detta i hamn hela vägen."

Richard Morén – fabrikschef

 

Utbildning avgörande för drift av nya sodapannan

Det är ett omfattande utbildningspaket med närmare 90–100 olika utbildningar som tagits fram. Ungefär 150 medarbetare på bruket i Frövi deltar i varierande omfattning. Den genomförs teoretiskt, via en simulator och ”hands on” på site. Målet är att underlätta för övergången från program till drift och ett hållbart underhåll av den nya Sodapannan.

Effektivare resurs- och energianvändning

Den nya sodapannan körs på bioolja som är fossilfritt. Den kommer även bidra till lägre utsläpp till luften och är en vital del av den viktiga kemikalieåtervinnings­process bruket i Frövi jobbar med, samt bidra till effektivare och mer hållbar resurs- och energianvändning.

Den kompetens som finns i Billerud, de entreprenörer som anlitats och i regionen visas genom att bygget av den nya Sodapannan har gått enligt tidsplan trots alla utmaningar som pandemi, krig i närområde och ett generellt osäkert världsläge. Innan det officiella övertagandet sker kommer SPAjax och huvudleverantören genomföra tester enligt kontrakten, för att säkerställa och optimera en enastående anläggning. Den nya sodapannan är ett viktigt bidrag i Billeruds gröna- och digitala omställning. Sodapannan tas i drift i slutet av 2023.

 

Fakta

Om programmet

Programmet består av tre projekt – Greenfield, Brownfield och Sodapannan. Varje projekt drivs av en projektledare. Den fas vi går in i nu innebär att driftsättningarna sker löpande. Det kräver samarbete och samsyn från alla involverade för att göra detta på ett framgångsrikt och mjukt sätt.

Vad innebär investeringen av den nya Sodapannan?

En ny sodapanna säkerställer tillgängligheten för en stabil massaproduktion i Frövi, som i sin tur ger mer ånga samt ökad intern elproduktion. Pannan skapar möjlighet till ökad integration och förstärkt samverkan mellan sulfat- och kartongfabrik. En ökad produktion av ånga och bättre arbetsmiljö.

Den nya moderna sodapannan möjliggör:

  • Ökad energieffektivitet och effektivare resursanvändning
  • Lägre utsläpp till luften
  • En större flexibilitet i produktionen
  • Ny modern teknik som anpassar sig till den gröna- och digitala omställningen

Rörbryggorna

Rörbryggorna består totalt av 867 ton stål,10 800 m rör och 9500 meter el och instrumentkablage som sagt ett omfattande blodomlopp som får hjärtat att slå – den nya sodapannan, vår nya arbetsplats.

Sodapannans byggnad är ca 90 m hög – motsvarar ungefär längden på en fotbollsplan