Regulatorisk
Pressmeddelande
8 dec 2010, 8:15 CET

NASDAQ OMX pris för ”Bästa redovisning 2009”

​Under Finforum 2010, ett seminarium om börsbolagens kommunikation med marknaden, tilldelades Billerud utmärkelsen ”Bästa redovisning 2009” i klassen MidCap bolag.

Tävlingen har genomförts sedan 1966 med syfte att utveckla och förbättra kvaliteten på börsbolagens externa information. Billeruds årsredovisning prisas för sin logiska uppbyggnad och goda balans mellan texter, bild och grafik men också för en del intressanta och annorlunda grepp. Juryn har också bedömt beskrivningen av hållbarhetsarbetet som går som en röd tråd genom hela årsredovisningen som ett positivt inslag.

Vidare anser juryn att Billerud är en mycket värdig vinnare i klassen ”Mid cap” och att årsredovisningen med sina höga ambitioner och exemplariska tydlighet även skulle klara sig bra i konkurrensen med börsens ”Large cap” bolag.

Finforum är ett samarrangemang mellan Far – branschorganisationen för revisorer och rådgivare, SFF – Sveriges Finansanalytikers Förening, NASDAQ OMX, Sveriges Informationsförening och Far Akademi.

Billeruds årsredovisning kom även på delad andraplats i Aktiespararnas årliga bedömning av samtliga börsbolags årsredovisningar.