Regulatorisk
Pressmeddelande
10 dec 2010, 9:00 CET

Skogsbolag drar fördel av den avreglerade järnvägstrafiken

​Från årsskiftet kommer företagen bakom ScandFibre Logistics AB att frakta 2,4 miljoner ton skogsprodukter årligen från Sverige ut till kundnära terminaler i Europa via järnväg. Avregleringen av godstrafiken ger i allt högre grad möjlighet att skapa lösningar tillsammans med paneuropeiska aktörer istället för att som tidigare endast med de nationella operatörerna.

Transport- och logistiktjänsterna kommer att tillhandahållas av företaget ScandFibre Logistics som samägs av Billerud, Holmen, Korsnäs, Mondi Dynäs och Smurfit Kappa. Tågen kommer att avgå från de svenska bruken varje vardag. På särskilda knutpunkter sammanfogas sedan vagnarna till heltåg för vidare färd ner på kontinenten. Tack vare branschsamarbetet som ger unika volymer och de nya paneuropeiska aktörerna kan hela tåg föras ner till kundterminaler över hela Europa på bara några dagar.

-          Utöver de uppenbara fördelarna som ökad kontroll över godset och därmed säkrare leveransprecision mot kund finns även en grön aspekt. Genom detta avtal stärker vi fokus på järnvägen som främsta transportalternativ för våra produkter för relativt lång tid framöver. Vi kommer också att erbjuda företag som idag skickar gods med lastbil till Sverige ett bättre miljöanpassat transportalternativ, säger Per Lindberg, Billeruds VD och koncernchef.

ScandFibre Logistic är en av Sveriges största tågfraktkunder. De har slutit avtal med fyra leverantörer på sex år för att operera det järnvägsbaserade logistiksystemet som kallas Rail 11.
-          I nordgående riktning erbjuder vi kostnadseffektiva returtransporter från större delen av Europa till mottagare i Sverige. De korta ledtiderna och miljöanpassade transportsättet med järnväg bör vara av stort intresse för företag med Sverige som marknad, säger Mats Berlin, VD Scandfibre Logistics AB.