Pressmeddelande
10 nov 2011, 8:30 CET

Billeruds gröna värderingar visas på tv

I november medverkar Billerud i ett avsnitt av Responsible Business Television Series som visas på CNBC USA, CNBC Europe, Middle East & Africa och CNBC Asia Pacific, och når ut till 355 miljoner hushåll. Dokumentären produceras i samarbete med FN:s miljöprogram UNEP.

Responsible Business lyfter fram internationella företag som arbetar enligt FN:s Global Compact principer och som utvecklar företagsorienterade lösningar till några av de största utmaningarna som världen står inför idag. Inte bara för att förbättra företagets rykte eller öka lönsamheten, utan för att det är rätt sak att göra. Responsible Business är en tv-serie som produceras av Global Initiative i samarbete med UNEP och som sänds över hela världen på CNBC. I serien porträtteras världsledande företag som tillsammans med regeringar, NGO:s och internationella organisationer förändrar sina sätt att arbeta genom att utveckla företagsorienterade lösningar till några av de största utmaningarna som världen står inför idag.

Billerud har blivit inbjuden till att delta i den fjärde säsongen av Responsible Business Television. Avsnittet med Billerud har premiär den 12 november 2011. Fram till seriens fjärde år har ett antal världsledande företag inom områden som sträcker sig från jordbruksnäring och flygbolag till teknik och gruvarbete porträtterats.

“Vi är stolta över att delta i det här internationella projektet”, säger Per Lindberg, VD och koncernchef. “Att vara medveten om miljöfrågor och att byta ut fossila förpackningsmaterial mot ett smartare hållbart material är en viktig del i vårt dagliga arbete."

Billeruds förpackningspapper från förnybar skogsråvara är ett alternativ till fossilbaserat material. Pappersförpackningar kan utgöras av och återvinnas till nya produkter eller användas som energikälla genom förbränning. Genom att använda ett material som Billerud FibreForm® kan mängden plast som används i ett tråg minskas med runt 65 % och därigenom det ekologiska fotavtrycket med upp till 75 %.

Responsible Business Television visar avsnittet med Billeruds på följande tider:
Den 14, 15 och 16 november för CNBC Europe, Middle East & Africa (visas 6 gånger under veckodagar på bästa sändningstid)
Den 12 november kl. 18.00 och den 13 november kl. 09.30 för CNBC Asia Pacific (Singapore-tid)
Den 13 november kl. 18.00 för CNBC USA (EST)
http://www.youtube.com/globalinitiativestv