Regulatorisk
Pressmeddelande
9 maj 2011, 8:49 CET

Förstudie för produktion av grön olja från skogsrester

Billerud utvärderar de tekniska och marknadsmässiga förutsättningarna för cellulosabaserade pyrolysprodukter. Målet för projektet är att tillverka grön olja av skogsrester som grenar, toppar och stubbar. Den gröna oljan kommer sedan förädlas till grön energi hos kund.

Projektet bygger på idén att i en fullskaleanläggning vid Skärblacka bruk framställa grön olja ur skogsråvara. Det handlar om en ny typ av kommersiell energibärare. Projektet avser att påvisa de tekniska och marknadsmässiga förutsättningarna för cellulosabaserade pyrolysprodukter, biobränsle, som ersättning för fossil eldningsolja.

Billerud har ansökt om medel från EU inom ramen för NER300-programmet. EU Kommissionen har beslutat att finansiera upp till 42 kommersiella och innovativa produktionsanläggningar för ökad andel av förnybara energikällor och CO2-reduktion. Beslut förväntas under andra halvåret 2012.

Billerud för diskussioner med samarbetspartners som är intresserade av en framtida försörjning av grön olja från skogsråvara.