Regulatorisk
Pressmeddelande
1 dec 2011, 14:00 CET

Fortsatt satsning på bioplastbarriärer inom Billerud

Billerud integrerar utvecklingsarbetet inom området bioplaster och andra framtida material som tidigare skett inom dotterbolaget Tenova Bioplastics AB. Billerud förvärvade Tenova Bioplastics AB 2009 för att fördjupa kunskapen och utforska nya möjligheter att kombinera bioplast med papper i smarta förpackningar. Nu integreras utvecklingsdelen helt i Billerud.

I samband med detta kommer produktionsverksamheten som idag är förlagd till Åby att överföras till det norska bolaget BioBag International AS. Billerud blir i och med övergången minoritetsägare i det norska företaget. Inom vissa utvecklingsprojekt kommer Billerud att ha ett nära samarbete med BioBag.