Regulatorisk
Pressmeddelande
31 mar 2011, 9:00 CET

Nine TPP och No Picnic Packaging & Design går samman

Billeruds dotterbolag Nine Total Packaging Parter slås samman med No Picnics förpacknings- och grafiska designavdelning och bildar det nya bolaget NINE. Tack vare sammanslagningen stärker Billerud, som är majoritetsägare, sitt erbjudande till förpackningsmarknaden.

NINE erbjuder tjänster inom affärsstrategi kopplat till förpackningar, kategoriutveckling och nylanseringar, grafisk och strukturell design samt utredningar och kvalitativa studier kring framtida konsumentbeteenden. Företaget arbetar med ledande aktörer inom flera branscher och är bland annat huvuddesignbyrå för Carlsberg Sverige. Samarbetet har resulterat i att designen för Pripps julöl nominerats till Guldägget 2011.

- Tack vare den nya förstärkningen, främst inom design samt det globala nätverket av etnografer och trendscouter, blir NINE en riktigt intressant innovationspartner för varumärkesägare som förstår vikten av att satsa på förpackningen som konkurrensmedel, säger Jon Haag, VD för NINE AB.

NINEs kunder finns huvudsakligen inom marknaden för snabbrörliga konsumentvaror (FMCG) men även inom förpackningsindustrin och dagligvaruhandeln. Då konsumtionsmönster förändras och förpackningen blir ett allt viktigare verktyg för kommunikation och marknadsföring mot konsument finns det en efterfrågan på bred kompetens kring förpackningsinnovation och strategier för hela produktlivscykeln.

NINE arbetar även med innovations- och visionsprojekt åt branschorganisationen Skogsindustrierna. Företaget har idag 15 anställda.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jon Haag, VD Nine AB, tfn 070-207 2557 www.nine.se

No Picnic AB
I och med avyttrandet av Packaging & Design, renodlar No Picnic AB sin verksamhet mot designdriven innovation och industridesign. No Picnic AB är fortfarande delägare i nya NINE och samarbetet med gemensamma kunder fortsätter som tidigare.