Pressmeddelande
14 maj 2012, 8:15 CET

Billerud räddar Fanny & Alexander

Det handskrivna manuskriptet till ”Fanny och Alexander”, dagboksanteckningar och brev. Ingmar Bergmans personliga dokument räddas nu till eftervärlden tack vare Billerud. Hemligheten? En smart förpackning, förstås!

2002 fick Stiftelsen Ingmar Bergman ta över drygt 40 flyttlådor med dokument från mästerregissörens privata arkiv på Fårö. Det mesta av materialet var skrivet för hand, något som vållade stiftelsen huvudbry.

”Det är nämligen så att vanliga flyttlådor bokstavligen suger bläcket ur dokument som förvaras i dem. Kort sagt - Bergmans anteckningar riskerade att försvinna upp i tomma intet och därmed skulle en ovärderlig kulturskatt förstöras”, säger Jimmy Nyström, Business Development Director på Billerud.

Lösningen på problemet blev Billerud Pure Archive, ett syrafritt material av nyfiber som tillverkas på Gruvön och skyddar pappersdokument från att åldras.

”Billerud Pure Archive är ett bra exempel på vårt arbete med intelligenta material och smarta förpackningar; här handlar det om att bevara, inte förvara. Många museer och institutioner har digitaliserat sina arkiv men ännu inte hittat en bra lösning för att bevara sina originalhandlingar. Här finns det en världsmarknad att bearbeta och där har vi med Billerud Pure Archive en unik produkt att erbjuda”, fortsätter Jimmy Nyström.

Jan Holmberg, vd för Stiftelsen Ingmar Bergman, är förstås glad över att de gamla arkivlådorna nu ersätts med de nya förpackningarna, där varje förpackning är specialtillverkad efter respektive mått på de bevarade dokumenten. Här finns allt från tulldokument gällande export av yoghurt (!) till grannmejl om snöröjningen på Ymervägen utanför Bergmans hem under tiden i Djursholm, men framför allt alla anteckningsböcker som legat till grund för Bergmans teater-och filmuppsättningar. Jan Holmberg har två favoriter. Filmmanuset till ”Kärlek utan älskare” som Bergman själv till slut refuserade och där han i en medföljande anteckning passande skrev att han ”förpassade mitt manus till arkivets avd. orealiserbara visioner och drömmar”. Samt lagret av oanvända anteckningsböcker.

”Det är en kittlande tanke att fundera kring vad Bergman hade planerat att skriva i böckerna”, säger Jan Holmberg.

Klenoden i stiftelsens arkiv, som är med i Unescos världsminnesprogram, är arbetsboken till den Oscars-belönade storfilmen ”Fanny & Alexander”. En bok som Per Lindberg, vd på Billerud, Försiktigt bläddrar i när han besöker stiftelsens lokaler i Filmhuset i Stockholm. – “Det är ett fantastiskt arkiv och förstås en stor ära för oss att få vara med och bevara denna kulturskatt. Att stå här med Bergmans handskrivna anteckningar och veta att dessa nu kommer att bevaras i många århundraden tack vare en innovation från Billerud är naturligtvis mycket glädjande”, säger Per Lindberg.

Länk till film om Billerud Pure Archive och Stiftelsen Ingmar Bergman


Fotnot:
Men varför exporterade Ingmar Bergman yoghurt? Enligt Jan Holmberg var det i själva verket filmjölk och skälet var nog Bergmans krånglande mage. Under en tid på 70-talet bodde Bergman i München och kunde där troligtvis inte hitta filmjölk som höll magen lugn. Därför såg han till att hans svenska bolag Cinematograph skickade honom svensk filmmjölk, som tulldeklarerades ”yoghurt” för att den tyska tullen skulle förstå vad det var...


Stiftelsen Ingmar Bergman
Stiftelsen Ingmar Bergman bildades 2002 efter att Ingmar Bergman valt att donera sitt privata Fåröarkiv till Svenska Filminstitutet. Uppdraget är att förvalta, bevara och förmedla kunskap om Ingmar Bergman och hans samlade konstnärskap, och att genom Bergmans verk främja intresset för och kunskapen om Sverige som film- och kulturnation. Stiftelsen förvaltar också iscensättningsrättigheterna av Ingmar Bergmans manuskript. Stiftelsens arkiv är med i Unescos världsminnesprogram.


Billerud Pure Archive
Billerud Pure Archive är ISO-certifierad (internationell) och ANSI/NISO--‐certifierade (USA) att användas för lagring av pappersdokument. Materialet utvinns från kontrollerat virke.