Regulatorisk
Pressmeddelande
18 dec 2012, 13:00 CET

EU tilldelar BillerudKorsnäs 31.4 M€ inom ramen för NER300-programmet

Kommissionen har beslutat att finansiera kommersiella och innovativa produktionsanläggningar för ökad andel av förnybara energikällor och CO2-reduktion. Inom ramen för denna satsning har BillerudKorsnäs projekt för produktion av grön olja från skogsrester tilldelats pengar.

Målet är att tillverka grön olja av skogsrester som grenar, toppar och stubbar. Projektet bygger på idén att i en fullskaleanläggning vid Skärblacka bruk framställa en ny typ av kommersiell energibärare.

-Vi är mycket glada över EU:s positiva bedömning av denna framtidssatsning. Vi fortsätter nu projekteringen baserat på detta positiva besked, och jag räknar med besked om vägen framåt under 2013, säger Per Lindberg, VD och koncernchef för BillerudKorsnäs.

BillerudKorsnäs för diskussioner med samarbetspartners som är intresserade av en framtida försörjning av grön olja från skogsråvara.

Informationen är sådan som BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl 13:00 den 18 december 2012.