Regulatorisk
Pressmeddelande
22 maj 2012, 8:00 CET

Förvärvet av UPMs förpackningspappersverksamhet godkänt av berörda konkurrensmyndigheter

Berörda konkurrensmyndigheter har godkänt Billerud Finland Oy:s förvärv av UPMs förpackningspappersverksamhet i Jakobstad och Tervasaari. Billerud Finland Oy är ett helägt dotterbolag till Billerud AB. Köpeskillingen uppgår till cirka MEUR 130.

”Förvärvet stärker vårt erbjudande inom förpackningspapper och ger oss en stark plattform för att fortsätta utveckla smartare förpackningslösningar. Dessutom minskar förvärvet vår massaexponering kraftigt då vi kommer att köpa en årlig massavolym som motsvarar cirka 85 procent av Billeruds nuvarande massaförsäljningsvolym. Vi reducerar även vår valutaexponering”, säger Per Lindberg, VD och koncernchef i Billerud.

Affären innebär att Billerud tar över en pappersmaskin i Jakobstad och en pappersmaskin i Tervasaari, båda i Finland. Under 2011 uppgick försäljningen till cirka MEUR 220 (SEK 2 miljarder). Tillverkade produkter är olika förpackningspapper (säck/kraftpapper) med breda användningsområden inom livsmedel, detaljhandel, byggindustri och övrig industri.

Slutförandet av förvärvet förväntas ske under andra kvartalet 2012.