Regulatorisk
Pressmeddelande
23 jun 2016, 11:10 CET

BillerudKorsnäs har polisanmält grovt bedrägeri

BillerudKorsnäs har under juni 2016 utsatts för avancerat grovt externt fakturabedrägeri där bolaget, trots interna kontrollrutiner, har förmåtts göra felaktiga utbetalningar bland annat baserat på falska fakturor. Bedrägeriet uppdagades snabbt av bolagets finansfunktion som effektivt kunde begränsa omfattningen genom att återhämta större delen av de utbetalade beloppen. Efter dessa åtgärder är den maximala skadan ungefär MSEK 25.

Bedrägerierna är polisanmälda och polisutredning pågår. BillerudKorsnäs har inlett en intern utredning i syfte att utreda om, och i så fall var, det har brustit i efterlevnad av de interna rutinerna. BillerudKorsnäs har vidtagit åtgärder för att säkerställa att detta inte kan upprepas i avvaktan på resultatet av den interna utredningen.

- Vi ser naturligtvis ytterst allvarligt på händelsen. Den här typen av bedrägeri blir allt mer avancerad och svår att upptäcka. Det är en signal till oss och till övrigt näringsliv om vikten av förhöjd beredskap, säger Per Lindberg, VD och koncernchef, BillerudKorsnäs AB.

BillerudKorsnäs har anmält skadan till bolagets försäkringsbolag och ett försäkringsärende är inlett.

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Lithander, CFO, +46 (0)8 553 335 00

Henrik Essén, SVP Kommunikation och Hållbarhet, +46 (0)8 553 335 00

Informationen är sådan som BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 11.10 den 23 juni 2016.