Pressmeddelande
8 dec 2020, 11:00 CET

Ny utnämning till BillerudKorsnäs för klimatarbetet

BillerudKorsnäs klimatåtgärder och arbete för ett samhälle med låga utsläpp har uppmärksammats av den ideella miljöorganisationen CDP, när BillerudKorsnäs idag säkrade en plats på den prestigefyllda A-listan för sitt arbete att mot klimatförändringarna. Bland annat var BillerudKorsnäs ett av de första företagen som satte ett klimatmål i linje med Parisavtalet och har idag en produktion som är 97 % fossilfri.

CDP:s årliga utvärdering är allmänt erkänd som den globala standarden i bedömningen av företags miljörapportering. År 2020 har fler än 5800 företag utvärderats, och av dem har ett fåtal fått en plats på A-listan.

- På BillerudKorsnäs anser vi att bekämpningen av klimatförändringarna är vår tids ödesfråga, så vi är väldigt glada att få denna bekräftelse av CDP. Det betyder att vi är på rätt spår med vår ambition, våra åtgärder och vår transparens inom klimatfrågan, säger Malin Ljung Eiborn, hållbarhetsdirektör på BillerudKorsnäs.

CDP bedömer företag genom en detaljerad och oberoende metod som omfattar transparens, medvetenhet och hantering av klimatrisker, samt uppvisande av bästa praxis, såsom att sätta ambitiösa och meningsfulla mål.

- BillerudKorsnäs var ett av de första företagen som satte ett klimatmål i linje med Parisavtalet. Efter många års hårt arbete är vår produktion idag 97% fossilfri. Nu måste vi arbeta ännu hårdare för att reducera de tre sista procentenheterna. Dessutom engagerar vi en stor del av vår värdekedja i klimatfrågan - vi har till exempel minskat utsläppen från nedströms transporter med 38% sedan 2016, säger Malin Ljung Eiborn

CDP är inte den enda organisationen som utvärderar BillerudKorsnäs inom hållbarhetsfrågor. Malin fortsätter:

- I år har vi fått toppositioner inom ett antal hållbarhetsutvärderingar, som Dow Jones Sustainability Index, EcoVadis, Sustainalytics och CDP. Enligt vår uppfattning är CDP den mest rigorösa på marknaden när det gäller klimatfrågor. Vi tror att det är viktigt att bli utvärderade av extern och tredje part som bekräftelse på att vi gör allt vi kan för att bidra till en hållbar framtid.

Läs mer om BillerudKorsnäs resultat i olika hållbarhetsutvärderingar här:
https://www.billerudkorsnas.se/hallbarhet/externa-utvarderingar

Om CDP
CDP är en global ideell organisation som driver företag och regeringar att minska sina växthusgasutsläpp, säkra vattenresurser och skydda skogar. CDP har av investerare blivit framröstat till den främsta leverantören av klimatforskning och arbetar med institutionella investerare med tillgångar på 888 miljarder SEK. Över 9600 företag med över 50% av det globala marknadsvärdet rapporterade miljödata via CDP år 2020. Utöver detta har även hundratals städer, stater och regioner rapporterat, vilket gör CDP:s plattform till en av de globalt mest innehållsrika informationskällorna i hur företag och regeringar driver miljöarbete. Besök https://cdp.net/en för mer information.

För mer information, vänligen kontakta:
Louise Wileen Bjarke, Presschef, +4672-210 35 14, louise.wileenbjarke@billerudkorsnas.com
Anna Rengstedt, Sustainability and Communication, +4673-8343644, anna.rengstedt@billerudkorsnas.comBillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se