Pressmeddelande
18 nov 2021, 14:53 CET

Oatly halverar koldioxidavtrycket tack vare BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs och Oatly har tillsammans utvecklat och implementerat en innovativ lösning för sekundärförpackningar för produkter producerade i Oatlys fabrik i Singapore. Lösningen resulterar i upp till 35% minskad materialåtgång för sekundärförpackningar och en beräknad reduktion av CO2eq-utsläpp med upp till 50%* jämfört med konventionella förpackningslösningar.

BillerudKorsnäs har tillsammans med Oatly, världens största tillverkare av havredrycker, utvecklat innovativa lösningar för sekundärförpackningar för de produkter Oatly producerar i Singapore.

Oatly öppnade nyligen sin första produktionsanläggning i Asien, som en del av företagets globala expansion, för att förse närliggande marknader med Oatly-produkter. Produkterna från fabriken packas i wellådor och transporteras på pallar i krävande klimatförhållanden med hetta och hög luftfuktighet, vilket är en utmaning. 

Konventionella förpackningslösningar för att hantera hög luftfuktighet innebär oftast att man använder ett tjockare material för att göra förpackningen mer robust. Men teamet på BillerudKorsnäs BoxLab hittade en annan lösning som både uppfyller de höga kvalitetskrav som Oatly ställer på sina sekundärförpackningar och säkerställer att det är en miljömässigt bättre lösning. Den här innovativa lösningen bygger på följande principer:

• Minimera skador och svinn genom hela logistikkedjan.

• Fokus på resurseffektivitet – använda så lite material som möjligt och minimera vattenförbrukningen.

• Använda förpackningsmaterial som är återvinningsbart och tillverkat av förnybar råvara.

• Transparens genom hela värdekedjan, för att säkerställa användningen av förnybara energikällor.

Lösningen och samarbetet mellan Oatly och BillerudKorsnäs visar potentialen i att ta sig an förpackningsutmaningar på ett annorlunda sätt, med hållbarhet som högsta prioritet.

  • Att utmana konventionella förpackningslösningar för en hållbar framtid har länge varit en ledstjärna för BillerudKorsnäs. Oatly är ett okonventionellt företag som strävar efter att producera hållbara produkter. Vi tänker lika i många frågor, säger Henrik Ahlgren, Sales Director Asia & Pacific, BillerudKorsnäs.

Råvaran, pappersfibrer, är förnybar och kommer från ansvarsfullt brukade skogar**. Förpackningarna kan återvinnas och materialet kan återanvändas många gånger*** för mindre krävande applikationer.  

  • Vi söker ständigt lösningar för att göra vår produktionskedja mer hållbar, transparent och resurseffektiv. Därför är vi glada över att vi har kunnat arbeta fram den här lösningen tillsammans med BillerudKorsnäs. Den minskar klimatavtrycket och optimerar konstruktionen i de förpackningar vi använder i Asien,säger Jenny Belsö Trojer, Global Cat Manager Packaging Material på Oatly.

För mer information, vänligen besök: www.billerudkorsnas.se/insikter/alla/oatly-kundcase

*Baserat på BillerudKorsnäs’ Environmental Assessment Tool som jämfört BillerudKorsnäs’ förpackningslösning med konventionella förpackningslösningar.

**www.billerudkorsnas.com/sustainability/sustainability-foundation/sustainable-wood-supply

***Pappersfibrer kan återvinnas många gånger men eftersom fiberkvaliteten försämras i varje återvinningsprocess är ett rimligt antal processer ca 4–6 gånger, beroende på papperskvalitet.  

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Ahlgren

Sales Director Containerboard, Asia, BillerudKorsnäs, +46(0)706875712 or +66927749304, henrik.ahlgren@billerudkorsnas.com

Louise Wileen Bjarke

PR & Media Manager, BillerudKorsnäs, +46722103514, Louise.WileenBjarke@billerudkorsnas.com

BillerudKorsnäs har tillsammans med Oatly, världens största tillverkare av havredrycker, utvecklat innovativa lösningar för sekundärförpackningar för de produkter Oatly producerar i Singapore.

Oatly öppnade nyligen sin första produktionsanläggning i Asien, som en del av företagets globala expansion, för att förse närliggande marknader med Oatly-produkter. Produkterna från fabriken packas i wellådor och transporteras på pallar i krävande klimatförhållanden med hetta och hög luftfuktighet, vilket är en utmaning. 

Konventionella förpackningslösningar för att hantera hög luftfuktighet innebär oftast att man använder ett tjockare material för att göra förpackningen mer robust. Men teamet på BillerudKorsnäs BoxLab hittade en annan lösning som både uppfyller de höga kvalitetskrav som Oatly ställer på sina sekundärförpackningar och säkerställer att det är en miljömässigt bättre lösning. Den här innovativa lösningen bygger på följande principer:

• Minimera skador och svinn genom hela logistikkedjan.

• Fokus på resurseffektivitet – använda så lite material som möjligt och minimera vattenförbrukningen.

• Använda förpackningsmaterial som är återvinningsbart och tillverkat av förnybar råvara.

• Transparens genom hela värdekedjan, för att säkerställa användningen av förnybara energikällor.

Lösningen och samarbetet mellan Oatly och BillerudKorsnäs visar potentialen i att ta sig an förpackningsutmaningar på ett annorlunda sätt, med hållbarhet som högsta prioritet.

  • Att utmana konventionella förpackningslösningar för en hållbar framtid har länge varit en ledstjärna för BillerudKorsnäs. Oatly är ett okonventionellt företag som strävar efter att producera hållbara produkter. Vi tänker lika i många frågor, säger Henrik Ahlgren, Sales Director Asia & Pacific, BillerudKorsnäs.

Råvaran, pappersfibrer, är förnybar och kommer från ansvarsfullt brukade skogar**. Förpackningarna kan återvinnas och materialet kan återanvändas många gånger*** för mindre krävande applikationer.  

  • Vi söker ständigt lösningar för att göra vår produktionskedja mer hållbar, transparent och resurseffektiv. Därför är vi glada över att vi har kunnat arbeta fram den här lösningen tillsammans med BillerudKorsnäs. Den minskar klimatavtrycket och optimerar konstruktionen i de förpackningar vi använder i Asien,säger Jenny Belsö Trojer, Global Cat Manager Packaging Material på Oatly.

För mer information, vänligen besök: www.billerudkorsnas.se/insikter/alla/oatly-kundcase

*Baserat på BillerudKorsnäs’ Environmental Assessment Tool som jämfört BillerudKorsnäs’ förpackningslösning med konventionella förpackningslösningar.

**www.billerudkorsnas.com/sustainability/sustainability-foundation/sustainable-wood-supply

***Pappersfibrer kan återvinnas många gånger men eftersom fiberkvaliteten försämras i varje återvinningsprocess är ett rimligt antal processer ca 4–6 gånger, beroende på papperskvalitet.  

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Ahlgren

Sales Director Containerboard, Asia, BillerudKorsnäs, +46(0)706875712 or +66927749304, henrik.ahlgren@billerudkorsnas.com

Louise Wileen Bjarke

PR & Media Manager, BillerudKorsnäs, +46722103514, Louise.WileenBjarke@billerudkorsnas.com