Pressmeddelande
5 jul 2022, 9:00 CET

Barriär utan plast i BillerudKorsnäs nya industriella papperssäckar

Performance White Barrier är ett helt nytt säckpapper från BillerudKorsnäs där en beläggning ersätter den plastfilmsbarriär som vanligtvis finns i papperssäckar. Det nya säckpappret kan enkelt återvinnas som papper, har en tryckvänlig yta och håller samma höga kvalitet som traditionellt säckpapper.

Performance White Barrier ersätter de flesta perforerade plastfilmer utan förändringar i hållbarhetsprestanda och kan användas för en mängd olika säckpapperstillämpningar som djurfoder, byggmaterial, kemiska ämnen, torrfoder och mineralprodukter. Varumärkesägare får hållbara produktförpackningar och användarna får förpackningar som endast består av papper, vilket gör säckarna lätta att återvinna i den etablerade pappersåtervinningsprocessen. Helt enkelt lika bra som tidigare, men utan plast!

-          Både i undersökningar och våra kontakter med kunderna visar att hållbara förpackningar fortfarande står högt på agendan, eftersom det är det konsumenterna efterfrågar, säger Armin van Overbeek, Vice President Business Area Sack & Kraft Paper, på BillerudKorsnäs.

-          Med Performance White Barrier tar vi ytterligare ett steg för att ersätta plast i förpackningar. Vad som till en början kan se ut som en osynlig fördel, eftersom man inte kan se frånvaron av plastbarriären, blir väldigt tydligt i nästa fas när konsumenten ska återvinna säcken eller kontrollera en hållbarhetsredovisning för att se vilka initiativ ett företag tar för att minska sitt koldioxidavtryck.

Enligt Eurostats statistik om faktiska återvinningsgrader i EU återvinner 8 av 10 personer sina pappers- och kartongförpackningar jämfört med 4 av 10 plastförpackningar. Den höga återvinningsgraden för papper är självklart viktig för miljön, men bidrar också till högre ekonomiska marginaler för företag då skatterna på icke-återvinningsbara förpackningar kan vara höga. Att använda Performance White Barrier för säckpapper gör alltså skillnad på många sätt.

Performance White Barrier är lätt för en konverterare att bearbeta, och inga ändringar behövs i säckproduktionsutrustningen. Prestandafaktorer som säckstyrka, hantering och fyllnadsgrad förblir desamma. Att byta från konventionell 3-lagers säckkonstruktion med plastfilm till den nya 2-lagers papperssäcken är en enkel och smidig process.

Här kan du läsa mer om Performance White Barrier: Just as good, but without plastic (billerudkorsnas.com)

För mer info kontakta:

Therese Westerudd, Manager Marketing Coordination and Steering, +46768001896, therese.westerudd@billerudkorsnas.com

Louise Wileen Bjarke, Head of Press, +46722103514, louise.wileenbjarke@billerudkorsnas.com


BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har tio  produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA och cirka 5 800 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs har en årlig omsättning på cirka 37,2 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se