Regulatorisk
Pressmeddelande
8 apr 2022, 9:00 CET

BillerudKorsnäs års- och hållbarhetsredovisning 2021

BillerudKorsnäs publicerar sin års- och hållbarhetsredovisning för 2021.

BillerudKorsnäs års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på företagets webbplats, www.billerudkorsnas.se/investerare/finansiella-rapporter och är bifogad till detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:
Lena Schattauer, Director Investor Relations, +46 8 553 335 10
Andreas Drugge, Sustainability Manager, +46 8 553 336 43

Denna information är sådan information som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2022 kl 9:00 CET.

BillerudKorsnäs levererar papper och förpackningsmaterial som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är ett världsledande företag inom pappers- och förpackningsmaterial av premiumkvalitet tillverkade av nyfiber, och har ett starkt engagemang för hållbarhet, kvalitet och kundvärde. Företaget har tio produktionsenheter i Sverige, USA och Finland, cirka 5 800 anställda i fler än 13 länder och kunder i över 100 länder. BillerudKorsnäs har en årlig omsättning på cirka SEK 37,2 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se