Pressmeddelande
6 jul 2022, 16:00 CET

Inbjudan till webbsänd telefonkonferens – Q2 2022

BillerudKorsnäs delårsrapport för det andra kvartalet 2022 kommer att publiceras onsdagen den 20 juli cirka kl 7.00.

BillerudKorsnäs VD och koncernchef Christoph Michalski samt CFO Ivar Vatne kommer samma dag kl 9.00 att presentera delårsrapporten via en webbsänd telefonkonferens. Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund.

Presentationen kan följas via https://edge.media-server.com/mmc/p/cz263nr2 

För att delta per telefon och därmed ha möjlighet att ställa frågor, vänligen använd något av följande telefonnummer och be operatören att bli kopplad till BillerudKorsnäs. 

Från Sverige:           +46 8 505 100 30
Från Storbritannien: +44 1 212 818 004
Från USA:                +1 718 705 87 96

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på BillerudKorsnäs webbsida.

Välkommen!

För mer information, vänligen kontakta:
Lena Schattauer, Director Investor Relations, +46 8 553 335 10