Pressmeddelande
10 jan 2022, 8:00 CET

Sommarjobba på Billerudkorsnäs – så många jobb finns på din ort

Nu är det dags att söka sommarjobb för alla som vill jobba på ett bolag som aktivt bidrar till att göra samhället lite mer hållbart. BillerudKorsnäs söker 450 personer som kan jobba inom en rad olika verksamhetsområden, från produktion till administration.

BillerudKorsnäs erbjuder sommarjobb inom bland annat inom arbetsområdena produktion, mekaniskt och elektriskt underhåll, inköp, administration, magasin och utlastning, logistik, IT, kvalitet och laboratoriearbete. Jobben har en varierande längd under tiden maj-augusti, beroende på uppgift och produktionsanläggning.

 

Antalet sommarjobb per produktionsanläggning
Med reservation för att antalet jobb kan komma att förändras.

Produktionsanläggning

Län

Antal jobb

Frövi/Rockhammar

Örebro

55

Gruvön

Värmland

150

Gävle

Gävleborg

110

Karlsborg

Norrbotten

60

Skärblacka

Östergötland

75

 


BillerudKorsnäs övertygelse är att medarbetare med olika bakgrund, ålder och kön bidrar till nytänkande och vi arbetar målmedvetet för att locka fler kvinnor till oss. För BillerudKorsnäs, som ofta är den största privata arbetsgivaren på orten, är det också viktigt att vara en positiv kraft i samhället. Att sommarjobba på BillerudKorsnäs är ett bra tillfälle att lära känna bolaget och många sommarjobbare har stannat kvar och fått fast jobb.

 

Fakta

Ansökningstid:

21 december – 28 februari

Ålderskrav:

Den sökande måste ha fyllt 18 år

Mer information och annonser:

http://billerudkorsnas.se/sommarjobb

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Louise Wileen Bjarke, presschef BillerudKorsnäs, tel: 072-210 35 14, louise.wileenbjarke@billerudkorsnas.com

 

Sofia Granerfeldt, kommunikationsansv. Frövi/Rockhammar, tel: 070-345 10 94, sofia.granerfeldt@billerudkorsnas.com

 

Marie Larsson, kommunikationsansv Karlsborg, tel: 072-2166460, marie.b.larsson@billerudkorsnas.com

 

Angelica Lindholm, kommunikationsanv Gävle, tel: 0707951727, angelica.lindholm@billerudkorsnas.com

 

Monica Lundgren, kommunikationsansv Skärblacka, tel: 0702280159, monica.lundgren@billerudkorsnas.com

 

Mia Sundvisson, kommunikationsansv Gruvön, tel: 072 -704 16 99, mia.sundvisson@billerudkorsnas.com

 

 

 

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se