Regulatorisk
Pressmeddelande
16 sep 2022, 16:00 CET

Valberedning inför årsstämman 2023

Enligt beslut vid BillerudKorsnäs årsstämma har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning för årsstämman 2023, utsedd av de största aktieägarna i bolaget.

Valberedningen består av Tomas Risbecker, utsedd av AMF Pension & Fonder, Michael M.F. Kaufmann, utsedd av Frapag Beteiligungsholding AG, Thomas Wuolikainen, utsedd av Fjärde AP-fonden och Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder.

Information om valberedningens arbete finns på BillerudKorsnäs webbplats www.billerudkorsnas.se. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post till valberedningen@billerudkorsnas.com eller med brev till BillerudKorsnäs AB (publ), Att: Valberedningen, Box 703, 169 27 Solna.

BillerudKorsnäs årsstämma 2023 kommer att hållas den 24 maj 2023.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Mattsson, Chefsjurist, 072-585 16 78,
andreas.mattsson@billerudkorsnas.com
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2022 klockan 16.00 CEST.