Regulatorisk
Pressmeddelande
10 mar 2022, 10:00 CET

Valberedningen föreslår två nya styrelseledamöter till BillerudKorsnäs styrelse

BillerudKorsnäs meddelade idag att valberedningen kommer att föreslå Magnus Nicolin och Florian Heiserer som nya styrelseledamöter vid årsstämman i maj 2022.

Valberedningen är mycket nöjda över att kunna föreslå två nya styrelseledamöter som kompletterar styrelsens kompetens inom flera områden och särskilt med deras amerikanska och internationella erfarenheter.

Magnus Nicolin var VD för Ansell Limited under perioden 2010-2021, en global ledare inom personlig skyddsutrustning, börsnoterat i Australien. Magnus är för närvarande styrelseledamot i FAM AB och har föreslagits som styrelseordförande i Munters AB. Innan han började på Ansell hade Magnus flera ledande befattningar i globala företag, bland annat som President, EMEA & Asia Pacific i Newell Rubbermaid Inc och som VD för Esselte Business Systems Inc. Han har också haft ledande befattningar inom Bayer AG, Pitney Bowes Inc. och McKinsey & Company, samt styrelseuppdrag i Ansell, Esselte, Isaberg-Rapid och Primix. Magnus har bott och arbetat i USA i mer än 25 år.

Florian Heiserer är CFO för HKW Group, ett långsiktigt investmentbolag med fokus på förpackningsindustrin och kommersiella fastigheter i Europa och USA. Frapag Beteiligungsholding AG, en del av HKW Group, är för närvarande näst största aktieägare i BillerudKorsnäs. Innan Florian började på Frapag 2015 var han Managing Director i Buy-Out Central Europe II Beteiligungs-Invest AG, ett österrikiskt riskkapitalbolag, där Florian också satt i styrelsen för portföljbolag såsom Atterbury S.A. och Chemson Polymer-Additive AG.

Valberedningen föreslår vidare omval av nuvarande styrelseledamöter Andrea Gisle Joosen, Bengt Hammar, Jan Svensson, Jan Åström och Victoria Van Camp samt omval av Jan Svensson till styrelsens ordförande. Michael M.F. Kaufmann, Kristina Schauman och Tobias Auchli har avböjt omval vid årsstämman 2022.

Valberedningen vill tacka Michael M.F. Kaufmann, Kristina Schauman och Tobias Auchli för deras värdefulla bidrag till företaget. Valberedningen vill också uttrycka sin särskilda tacksamhet till Michael M.F. Kaufmann som har suttit i BillerudKorsnäs styrelse i 17 år. Michaels långsiktiga strategiska och industriella fokus har varit avgörande för att bygga BillerudKorsnäs till den världsledande leverantören av primärfiber-baserade förpackningsmaterial som det är idag.

Valberedningen i BillerudKorsnäs består av Tomas Flodén, utsedd av AMF Pension & Fonder, Michael M.F. Kaufmann, utsedd av Frapag Beteiligungsholding AG, Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder och Thomas Wuolikainen, utsedd av Fjärde AP-fonden.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till BillerudKorsnäs årsstämma den 10 maj 2022.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Mattsson, chefsjurist 072-585 16 78, andreas.mattsson@billerudkorsnas.com
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2022 klockan 10:00 CET.