Pressmeddelande
16 okt 2023, 9:02 CET

25-årsjubileum för hållbart ”spillvärmesamarbete” mellan Linde energi och Billerud

Den 16 oktober 1998 ”tryckte” dåvarande landshövding Gerd Engman på startknappen och invigde ett hållbart samarbete och ett nytt hållbart sätt att leverera miljöriktig fjärrvärme till medborgarna i Lindesberg, Frövi och Wedevåg.

Linde energi levererar miljöriktig fjärrvärme till sina kunder i Lindesberg, Frövi och Wedevåg sedan 25 år tillbaka tack vare ett långsiktigt samarbete med Billerud.

Fjärrvärmen produceras med hjälp av att spillvärmen (värme som annars går förlorad) från kartongbruket i Frövi tas om hand och levereras/pumpas via en 17 km lång distributionsledning till Lindesberg. På vägen värmer vi upp även fastigheter i Frövi och Wedevåg. Vattnet som transporterar värmen skickas sen tillbaka till Billerud för att värmas upp på nytt. Så rullar det på dag ut och dag in, i ett slutet miljöriktigt system.

Sedan starten 1998 har cirka 2,5 terawattimmar levererats, det är ett hundra miljoner kWh per år i 25 år.  Den återvunna värmen blir därmed en vinst både för miljön, medborgarna och för de båda företagen. Detta samarbete har under åren prisbelönats två gånger, 1999 The Eco Price och 2015 blev det ” årets föredöme ” och tilldelades Örebroregionens energipris.

– Att arbeta mot en hållbar framtid ligger i Billeruds DNA och är en del av vår mission. Men ingen enskild aktör löser klimatkrisen på egen hand – vi behöver jobba tillsammans och det här ett bra ex på ett samarbete där vi, trots att vi är två helt olika företag inom olika branscher, faktiskt skapar hållbara förutsättningar för en hållbar framtid. För oss är hållbarhet är ett begrepp med bred mening. Vi vill verka lokalt och bidra till samhället runtomkring oss, och därför är vi extra glada för just det här samarbete med Linde Energi, säger Richard Morén, fabriksdirektör Billerud Frövi.

– Vi på Linde energi är väldigt glada över att detta långa samarbete kom till och att vi på det sättet kan förse våra kunder med hållbara fjärrvärmeleveranser. Vi arbetar långsiktigt med att bli hållbara och fossilfria i hela koncernen säger Joakim Johansson, VD på Linde energi.

För mer information, vänligen kontakta:
Joakim Johansson, VD, Linde energi, 072-734 34 72
Fredrik Jansson, affärsområdeschef Värme, Linde energi, 070-648 83 02
Leif Lundell, tf Marknads- och kommunikationschef, Linde energi, 070-790 18 86
Billeruds presstjänst, 0920-24 04 91, press@billerud.com