Pressmeddelande
21 dec 2023, 11:30 CET

Billerud behåller topplaceringen i hållbarhetsrankningen för 2023

Billerud - inkluderat den nordamerikanska verksamheten - behåller sin position som ett av världens mest hållbara företag i branschen. Årets resultat från de globalt erkända hållbarhetsrankningarna från Dow Jones visar att Billerud fortfarande är ett av de ledande företagen inom kategorin Containers & Packaging.

Dow Jones hållbarhetsrankningar bygger på S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), som är en omfattande årlig utvärdering av företagens hållbarhetsarbete och resultat. Dow Jones Sustainability World Index omfattar de 10 högsta procenten av företag bland mer än 2 500 börsnoterade företag.

CSA bygger på en analys av företagsstyrning, miljöprestanda och sociala prestationer, uppdelat på 23 kategorier. Billerud placerade sig inom de 10 högsta procenten i branschen i S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2023.

– Jag är mycket glad och nöjd med att se att Billerud fortsatt behåller sin topplacering, där vi kom på tredje plats i vår kategori. Vi har arbetat proaktivt med hållbarhet i många år och strävar efter att ständigt förbättra oss. Vi fortsätter att tillsammans med den nordamerikanska verksamheten arbeta med de områden där vi ser att vi kan förbättra oss ytterligare.  Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att vi erbjuder det mest hållbara alternativet för förpackningslösningar, säger Ulrika Wedberg, EVP Sustainability & Public Affairs på Billerud.

Läs mer: https://www.billerud.se/om-billerud/hallbarhet

För mer information, kontakta:
Ulrika Wedberg, EVP Sustainability & Public Affairs, Billerud, 079-142 42 49
Billeruds presstjänst, 0920-24 04 91, press@billerud.com