Regulatorisk
Pressmeddelande
5 apr 2023, 11:00 CET

Billeruds års- och hållbarhetsredovisning 2022

Billerud publicerar idag sin års- och hållbarhetsredovisning för 2022. 

Års- och hållbarhetsredovisningen för 2022 finns tillgänglig på företagets webbplats, https://www.billerud.se/investerare, och är bifogad till detta pressmeddelande. 

På Billeruds webbplats finns även en digital kortversion av års- och hållbarhetsredovisningen, vänligen se https://www.billerud.se/2022-i-korthet.


För mer information, kontakta:
Lena Schattauer, Director Investor Relations, +46 8 553 335 10, ir@billerud.com
Jennie Pettersson, Sustainability Manager, +46 705 380 843, sustainability@billerud.com


Denna information är sådan som Billerud AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 april 2023 kl 11.00 CET. 


Billerud tillhandahåller papper och förpackningsmaterial som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en global ledare inom förpacknings- och pappersmaterial tillverkade av träfiber och vi är engagerade i hållbarhet, kvalitet och kundvärde. Våra kunder finns i mer än 100 länder och vi servar dem från nio produktionsenheter i Sverige, USA och Finland. Vi har cirka 6 100 anställda i över 13 länder. Billerud är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerud.se