Regulatorisk
Pressmeddelande
28 jul 2023, 13:00 CET

Billeruds styrelse meddelar att VD Christoph Michalski lämnar

Billeruds styrelse meddelar att bolagets VD och koncernchef Christoph Michalski lämnar VD-rollen på Billerud med omedelbar verkan. Michalski har innehaft posten som VD sedan november 2020.

­­­Styrelsen i Billerud har utsett nuvarande CFO och vice VD, Ivar Vatne, till tillförordnad VD och koncernchef. Ivar Vatne tillträdde företaget som CFO i maj 2019 och har sedan oktober 2022 även varit vice VD. Innan Billerud har Ivar en bakgrund från ledande befattningar inom Arla, Fiskars och P&G.

– Styrelsen är övertygad att Ivar Vatne snabbt kan kliva in i rollen som tillförordnad VD och koncernchef och att han kan leda implementationen av vår fastslagna strategi, säger Jan Svensson, styrelseordförande i Billerud.

– Styrelsen vill framföra sitt tack för Christoph Michalskis väsentliga bidrag till Billerud. Under de tre år han har lett bolaget tillsammans med CFO har bolaget infört en ny strategi, lagt basen för en framtida norsk BCTMP-fabrik i nära samarbete med Viken Skog samt genomfört det strategiskt viktiga förvärvet av Verso i Nordamerika, säger Jan Svensson, styrelseordförande i Billerud.

Arbetet med att rekrytera en ny VD kommer att påbörjas omgående.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Svensson, styrelseordförande, Billerud, 070-577 16 40
Ivar Vatne, CFO & vice VD, Billerud, 070-37335 07

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Billerud AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juli 2023 kl.13.00 via ovanstående kontaktpersoner.