Pressmeddelande
12 apr 2023, 10:00 CET

Inbjudan till webbsänd telefonkonferens – Q1 2023

Billeruds delårsrapport för det första kvartalet 2023 kommer att publiceras onsdagen den 26 april cirka klockan 7.00.

Billeruds VD och koncernchef Christoph Michalski samt CFO Ivar Vatne kommer samma dag kl 9.00 att presentera delårsrapporten i en webbsänd telefonkonferens. Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund.

Presentationen kan följas via https://edge.media-server.com/mmc/p/evxxqnnw

För att delta per telefon och därmed ha möjlighet att ställa frågor, vänligen använd något av följande telefonnummer och be operatören att bli kopplad till Billeruds Q1-presentation.

Från Sverige: +46 8 505 100 30
Från Storbritannien: +44 1 212 818 004
Från USA: +1 718 705 8796

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Billeruds webbsida.

Välkommen!

För mer information, vänligen kontakta:
Lena Schattauer, Director Investor Relations, +46 8 553 335 10, lena.schattauer@billerud.com