Pressmeddelande
14 apr 2023, 17:41 CET

Produktionsenhet Escanaba tillfälligt stillastående

Billerud har tagit beslutet att låta produktionsenheten i Escanaba, Michigan, vara stillastående i upp till tre veckor som en försiktighetsåtgärd för att skydda anställda och entreprenörers hälsa och säkerhet med anledning av ett utbrott av sjukdomen blastomycosis.

- Vår högsta prioritet nu och alltid är att skydda hälsan och säkerheten för våra anställda och entreprenörer som arbetar på vårt bruk i Escanaba, säger Christoph Michalski, Billeruds VD och koncernchef och fortsätter.

- Vi bryr oss djupt om deras välbefinnande och gör allt vi kan för att skydda dem och identifiera och ta itu med grundorsaken till sjukdomsutbrottet. Som en försiktighetsåtgärd stänger vi tillfälligt produktionsenheten i Escanaba i upp till tre veckor för att underlätta ytterligare djupgående rengöring baserat på rekommendationer från NIOSH och andra organisationer, vilket kräver att större delar av bruket är stillastående medan detta arbete utförs.

Den finansiella påverkan av stillastående bedöms vara begränsad eftersom produktionen i Escanaba redan anpassats för att möta aktuell efterfrågan på marknaden.

Billerud fick vetskap om det befarade blastomycosisutbrottet den 3 mars från Public Health Delta & Menominee Counties (PHDM), den lokala hälsoavdelningen i Escanaba, Michigan, efter att det lokala sjukhuset rapporterat till PHDM om flera lunginflammationsinfektioner hos individer som arbetar vid produktionsenheten i Escanaba. Inledande testning bekräftade att några av dessa infektioner orsakas av en svampinfektion som kallas blastomycosis. Hittills har det funnits 21 bekräftade fall och 76 troliga fall av blastomycosis vid Escanaba Mill.

Billeruds ledning, arbetsmiljöavdelning, fackliga ledning och fabriksanställda har proaktivt arbetat tillsammans med PHDM, en industriell hygienist, Michigan Department of Health and Human Services (MDHHS), National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) och Centers for Disease Control and Prevention (CDC) för att undersöka utbrottet.

- Även om smittkällan inte är fastställd och att vi inte har fått någon information från brukets egen utredning, folkhälsoansvariga eller någon av de organisationer som bistår i denna utredning att det är osäkert att besöka eller arbeta på bruket, tar vi denna fråga på största allvar, säger Kevin Kuznicki, chef för Billerud North America och fortsätter.

- Vi följer rekommendationer från experter på dessa organisationer, inklusive djuprengöring i högtrafikerade områden i hela bruket; inspektera ventilationssystem och byta filter och testa olika råvaror som kommer in i bruket; genomföra en hälsoriskbedömning på plats för att studera hälsa och säkerhet för Escanaba-anställda med hjälp av NIOSH, CDC, MDHHS och PHDM; kommunicera regelbundet med anställda, entreprenörer och besökare, uppmuntra dem att bära NIOSH och OSHA-rekommenderade N95-masker och rekommendera att de kontaktar sina lokala vårdgivare om de upplever några symtom, förklarar Kevin Kuznicki.

- Det tillfälliga stillaståendet av bruket för att utföra ytterligare åtgärder är ytterligare ett proaktivt steg vi nu tar, säger Kuznicki.

Enligt PHDM är Upper Peninsula (UP) i Michigan ett känt riskområde för blastomycosinfektion. Det kan vara svårt att identifiera källan eftersom blastomycesvampen är endemisk i området och det har aldrig dokumenterats något industriellt utbrott av detta slag någonstans tidigare i USA.

Blastomycosis är en sjukdom som är förknippad med en svamp som växer i fuktig jord och i nedbrytningsmaterial som trä och löv i Upper Peninsula i Michigan. Vid inandning av dessa svampsporer kan en människa eller ett djur få symptom som sedan utvecklas till blastomycosis. Dessa infektioner är dock sällsynta och de flesta människor som andas in blastomyces blir inte sjuka.

Enligt amerikanska Centers for Disease Control and Prevention (CDC) är blastomycosis inte smittsamt och sprids inte från person till person eller mellan djur och människor. Blastomykosis kan behandlas med svampdödande läkemedel som ordineras av en läkare.

Mer information finns på: https://www.cdc.gov/fungal/diseases/blastomycosis/index.html
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Shawn Hall, Director of Communications, Billerud North America, +1 937 242 37 00, shawn.hall@billerud.com


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2023 klockan 17:40 CET.