Pressmeddelande
27 feb 2023, 15:15 CET

Rätt förpackning viktig faktor i den gröna omställningen

”Living in the Bioeconomy” är titeln på den tvådagarskonferens som Sverige anordnar i egenskap av ordförande i EU.

Idag talade Billeruds VD och koncernchef Christoph Michalski om den roll som fiberbaserade förpackningar spelar i den nödvändiga gröna omställningen. Slutsatsen är att rätt val av förpackningens material och utformning spelar en viktig roll i bioekonomin.

Bioekonomin är en viktig del av den cirkulära ekonomin. Fiberbaserade förpackningar återvinns, och fibern återanvänds om och om igen tills kvaliteten på fibern  inte längre kan användas. Då återgår den till koldioxid och den naturliga kolcykeln är sluten, vilket skiljer bioekonomin från den fossila ekonomin. Billerud, som arbetar med nyfiberbaserat papper och förpackningsmaterial, ersätter fossila material med förnybara och återvinningsbara material. Återvunnet innehåll bidrar till hållbarheten hos pappersbaserade förpackningar och till en mer hållbar, cirkulär ekonomi.

"Livsmedelssäkerhet är också en viktig faktor. Att skydda livsmedel och därmed minska matsvinnet har en större positiv inverkan på klimatet än den faktiska klimatpåverkan som produktionen av förpackningen har", säger Christoph Michalski.

"Som förpackningsföretag fokuserar vi på de områden där man får störst klimatpåverkan. LCA, livscykelanalyser, visar att fiberbaserade förpackningar ofta har en fördel jämfört med andra material som glas och plast. Det förklaras av en betydligt högre förpacknings- och transporteffektivitet. Och om man till exempel tittar på vätskekartonger är de huvudsakligen tillverkade av förnybara resurser, vilket minskar belastningen på fossila resurser".

Ytterligare information om konferensen finns på regeringens webbplats:

Living in the bioeconomy (europa.eu)