Regulatorisk
Pressmeddelande
22 sep 2023, 12:00 CET

Valberedning inför årsstämman 2024

Enligt beslut vid Billeruds årsstämma har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning för årsstämman 2024, utsedd av de största aktieägarna i bolaget.

Valberedningen består av Anders Oscarsson, utsedd av AMF Pension & Fonder, Michael M.F. Kaufmann, utsedd av Frapag Beteiligungsholding AG, Thomas Wuolikainen, utsedd av Fjärde AP-fonden och Oscar Bergman, utsedd av Swedbank Robur fonder.

Information om valberedningens arbete finns på Billeruds webbplats www.billerud.se.Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post till valberedningen@billerud.com eller med brev till Billerud AB (publ), Att: Valberedningen, Box 703, 169 27 Solna.

Billeruds årsstämma 2024 kommer att hållas den 21 maj 2024.


För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Mattsson, Chefsjurist, 072-585 16 78,
andreas.mattsson@billerud.com


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2023 kl. 12.00 CEST.