Regulatorisk
Pressmeddelande
21 maj 2024, 13:30 CET

Billerud beslutar om en ny inriktning för att ställa om produktion i USA till förpackningsmaterial

Billeruds styrelse har beslutat att avbryta planerna på att konvertera bruket i Escanaba till produktion av förpackningskartong. Bolaget kommer istället fokusera på att stegvis skifta produktmixen i Nordamerika mot förpackningsmaterial med en måttlig investeringsnivå. 

– Efter ingående förstudier, utvärderingar och leverantörsdiskussioner har vi kommit fram till att den förväntade avkastningen på investeringen inte är tillräckligt attraktiv för att gå vidare med en konvertering av Escanaba till att producera förpackningskartong. Förutsättningarna har förändrats under processens gång och kostnaderna för utrustning och tjänster som krävs för att transformera verksamheten har ökat kraftigt. Framöver ska vi istället driva en mer moderat investeringsstrategi för våra nordamerikanska bruk som siktar på högre avkastning, säger Ivar Vatne, VD och koncernchef för Billerud.   

– Billeruds verksamheter i Nordamerika utgör en integrerad del av Billerud och vårt engagemang på den nordamerikanska marknaden kvarstår. Sedan förvärvet 2022, har organisationens passform och regionens tillgång till kostnadseffektiv fiber och dess finansiella resultat överträffat våra förväntningar. De långsiktiga marknadsutsikterna för papper och förpackningsmaterial i Nordamerika är lovande. Med bättre än förväntad maskinflexibilitet ser vi stor potential att diversifiera vår produktportfölj mot förpackningskvaliteter, helt i linje med vår strategi, säger Ivar Vatne.  

Billerud kommer att fortsätta förse den nordamerikanska marknaden med sin högkvalitativa förpackningskartong som produceras vid bolagets europeiska bruk.  

Kostnader om cirka MSEK 200 för transformationsprogrammet i USA kommer att redovisas i resultatet för det andra kvartalet 2024 som en jämförelsestörande post.  
 

Press- och analytikerkonferens  
En webbsänd telefonkonferens för media och analytiker kommer att hållas idag, tisdag den 21 maj, klockan 14.00 CEST och kan följas via https://billerud.videosync.fi/2024-05-21-press För att delta i konferensen och ha möjlighet att ställa frågor, vänligen registrera dig här: https://service.flikmedia.se/teleconference/?id=100411 
 

För mer information, vänligen kontakta:  
Lena Schattauer, Director Investor Relations, +46 70 595 5100 
Robert Pletzin, Director Global Media Relations, +46 72 516 8606 
 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2024 kl 13.30 CEST.