Regulatorisk
Pressmeddelande
27 mar 2024, 11:30 CET

Billeruds Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Billerud publicerar sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2023.

Års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 finns från och med idag tillgänglig på företagets webbplats, och är bifogad till detta pressmeddelande.

På Billeruds webbplats finns även en digital kortversion av Års- och hållbarhetsredovisningen, vänligen se https://www.billerud.se/2023-i-korthet


För mer information, kontakta:
Lena Schattauer, Director Investor Relations, +46 8 553 335 10, ir@billerud.com
Ulrika Wedberg, EVP Sustainability & Public Affairs, +46 8 553 336 43, sustainability@billerud.com


Denna information är sådan som Billerud AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2024 kl 11.30 CET.