• Infographic

Utmana ditt ekologiska avtryck

En stor del av vårt avfall är tyvärr inte komposterbart, och bör heller inte hanteras som sådant. Det tar i själva verket mycket längre tid än vi tror för mycket av avfallet att brytas ned.

Testa vårt digitala verktyg och se hur ändrade vanor kan påverka planetens framtid.

Alla fakta är hämtade från referenswebbplatser om marint skräp och avser våta förhållanden i laboratorietester, se nedan. Angivna siffror är uppskattningar. Exempelvis bryts plastpåsar ner på mycket kortare tid, men plastpartiklar kan så vitt man vet inte tas upp av naturen.

http://cmore.soest.hawaii.edu/cruises/super/biodegradation.htm

http://abcnews.go.com/Technology/story?id=97476

http://archive.fortune.com/2007/03/14/magazines/fortune/pluggedin_gunther_plastic.fortune/index.htm

http://sciencelearn.org.nz/Contexts/Enviro-imprints/Looking-Closer/Measuring-biodegradability

Se även

Röda siffror – hur vi alla kan rädda saftiga tomater

Vi kan alla bidra till att minska matavfallet på jorden. Vad händer och hur vi alla kan göra skillnad.