Hållbarhetsdata

Välkommen att använda våra interaktiva verktyg för hållbarhetsdata.

Miljömässig hållbarhetsdata

Se vårt miljödataverktyg för att få mer information om vår energiförbrukning, våra utsläpp, vattenanvändning, produktion och materialanvändning.

Finansiell hållbarhetsdata

Utforska finansiell data kopplat till våra hållbarhetsinsatser. Få information om skattefördelning per land och fördelat ekonomiskt värde.

Social hållbarhetsdata

Titta på våra sociala data. Lär dig mer om våra anställda och vårt arbete för att upprätthålla en hälsosam och säker arbetsplats.

Våra hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som hjälper oss att styra vår strategi och dagliga verksamhet.

Läs mer om Billeruds hållbarhetsmål