Exjobbet gav Britta en anställning som Trainee

Britta Björklund har haft ögonen på Billerud på grund av företagets framtids- och hållbarhetsfokus. Av ren slump hamnade hon bredvid Billeruds Hållbarhets- och Kommunikationsdirektör på ett seminarium, något som visade sig vara vägen in i företaget.

Hur kom det sig att du sökte dig till Billerud?

Jag hade intresserat mig för Billerud redan innan det var tid för att söka exjobb. Det var Billeruds framtids- och hållbarhetsfokus som speciellt fångat mitt intresse. Jag var på ett seminarium för Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och hamnade då bredvid Henrik Essén, Hållbarhets- och Kommunikationsdirektör på Billerud. Vi började diskutera hållbarhetsfrågor och efter en stund även eventuella exjobbsfrågor. Vi beslutade att jag skulle höra av mig när det blev tid för exjobbet. När jag sedan kontaktade Henrik parade han ihop mig med min handledare.

Berätta om exjobbet på Billerud!

Billerud expanderar sin försäljning i Asien och det är därför viktigt för företaget att förstå vad som händer med deras produkter efter att de används av konsumenten. I mitt exjobb försökte jag att skapa en översikt av hur Asiens återvinningssystem för papper och plast material ser ut idag. Arbetet ska användas som en utgångspunkt för nya studieområden som Billerud behöver gräva djupare i.

Exempelvis påvisar studien att de undersökta länderna i dagsläget inte har några specifika lagar för hantering av pappersavfall. Resultatet från exjobbet presenterades för medarbetare på Billerud som arbetar med de asiatiska marknaderna.

Vad hände efter examensarbetet?

Troligtvis måste jag gjort ett positivt intryck under exjobbet då jag fick en anställning som Trainee på avdelningen Business Development Cartonboard. Åtta månader in på traineeåret är jag idag otroligt nöjd med programmet som både varit lärorikt och väldigt kul! Läs gärna mer om hur det är att vara trainee på Billerud på vår traineeblogg!

Vad tar du med dig för erfarenheter från examensarbetet?

Jag har lärt mig att vägen oftast inte är spikrak. Att studera marknader med främmande språk och andra tidszoner har skapat en hel del hinder för studiens resultat. Den största lärdomen av exjobbet har därför varit att det ibland inte blir som man tänker sig från början, men att resultatet kan vara minst lika bra ändå!

Vilka är dina tips till studenter som vill söka exjobb?

Mitt tips blir att våga ta kontakt! Presentera de frågor du är intresserade av men lyssna även om det finns några idéer ifrån företaget, kanske ni kan mötas på mitten? Gå på mässor, seminarium och föreläsningar där du kan få personligkontakt med någon på företaget. Ett ansikte är alltid lättare att komma ihåg än ett mail!

Namn: Britta Björklund 
Utbildning: Mastersprogram i Skogsindustriell Ekonomi & Ekonomie kandidatprogram
Skola: Master ifrån Sveriges Lantbruksuniversitet & Kandidat ifrån Uppsala Universitet

Se även

Therese gick från exjobb till Utvecklingsingenjör

Therese blev tipsad om att söka exjobb på Billerud via en klasskompis på universitetet, något som ledde till en anställning. Läs mer här.

LinkedIn

Välkommen att följa oss på LinkedIn.

Våra produktionsanläggnignar

Våra produktionsanläggningar är omgärdade av vackra skogar och vattendrag. Klicka här för att se var vi finns.