Valberedning 2011

Enligt beslut vid Billerud AB:s årsstämma den 4 maj 2010 har styrelsens ordförande kontaktat de största aktieägarna och efter dessa kontakter har en valberedning tillsatts.

Valberedningen har nedanstående sammansättning:

  • Michael M.F. Kaufmann, Frapag Beteiligungsholding AG, ordförande
  • Hans Ek, SEB Fonder och SEB Trygg Liv
  • Björn Franzon, Swedbank Robur Fonder

Ingvar Petersson, styrelseordförande i Billerud AB, är sekreterare i valberedningen.

Aktieägare är välkomna med förslag och synpunkter till valberedningen på e-post valberedningen@billerud.com eller per post under adress Valberedningen, Billerud AB, Box 703, 169 27 Solna.

Årsstämman 2011 ägde rum den 4 maj 2011 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.