Valberedning 2013

Enligt beslut vid Billerud ABs årsstämma den 9 maj 2012 samt extra bolagsstämma den 14 september 2012 kontaktade styrelsens ordförande de största aktieägarna och efter dessa kontakter tillsattes en valberedning.

Valberedningen har nedanstående sammansättning: Mia Brunell Livfors, Investment AB Kinnevik (ordförande) Michael M.F. Kaufmann, Frapag Beteiligungsholding AG Frank Larsson, Handelsbanken fonder Björn Franzon, Swedbank Robur fonder

Aktieägare har varit välkomna med förslag och synpunkter till valberedningen på e-post valberedningen@billerud.com eller per post under adress Valberedningen, Billerud AB, Box 703, 169 27 Solna.

Årsstämma 2013 ägde rum den 7 maj 2013 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.