Valberedning 2014

Enligt beslut vid BillerudKorsnäs årsstämma den 7 maj 2013 har en valberedning sammankallats inför årsstämman 2014, utsedd av de större aktieägarna i bolaget.

Valberedningen består av:

  • Michael M.F. Kaufmann, utsedd av Frapag Beteiligungsholding AG
  • Mathias Leijon, utsedd av Nordea Fonder
  • Björn Franzon, utsedd av Swedbank Robur fonder
  • Peder Hasslev, utsedd av AMF Försäkring & Fonder

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan inkomma med skriftligt förslag antingen via e-post under adress valberedningen@billerudkorsnas.com eller per post under adress BillerudKorsnäs AB (publ), Att: Valberedningen, Box 703, 169 27 Solna.

Årsstämman 2014 kommer att hållas i Stockholm den 6 maj 2014.

Se nedan för det förfarande för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2014 som antogs av årsstämman 2013.

Förfarande för tillsättande av valberedningen inför 2014 års årsstämma