Valberedning 2015

Enligt beslut vid BillerudKorsnäs årsstämma den 6 maj 2014 sammankallade styrelsens ordförande en valberedning inför årsstämman 2015, utsedd av de större aktieägarna i bolaget.

Valberedningen består av:

  • Michael M.F. Kaufmann, utsedd av Frapag Beteiligungsholding AG
  • Peder Hasslev, utsedd av AMF Försäkring & Fonder
  • Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder
  • Mats Hellström, utsedd av Nordea fonder

Årsstämman 2015 hölls i Stockholm den 5 maj 2015.

Se nedan för instruktionen för valberedningen inför årsstämman 2015 som antogs av årsstämman 2014.

Instruktion för valberedningen inför årsstämma 2015