Valberedning 2016

Enligt beslut vid BillerudKorsnäs årsstämma den 5 maj 2015 sammankallade styrelsens ordförande  en valberedning för årsstämman 2016, utsedd av de största aktieägarna i bolaget.

Valberedningen består av

  • Michael M.F. Kaufmann, utsedd av Frapag Beteiligungsholding AG,
  • Peder Hasslev, utsedd av AMF Försäkring & Fonder
  • Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder
  • Pia Axelsson, utsedd av Fjärde AP-fonden.

Årsstämman 2016 hölls i Stockholm den 10 maj 2016.

För valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2016, vänligen klicka här 

Se nedan för valberedningens motivering avseende förslag till val av styrelse (i enlighet med punkt 2.6 och 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning)

Valberedningens motiverade yttrande 2016

Se nedan för instruktionen för valberedningen inför årsstämman 2016 som antogs av årsstämman 2015.

Instruktion för valberedningen inför årsstämma 2016