Gruvön

I Gruvön produceras cup stock, fluting, formbart papper, kraftpapper, liners, säckpapper och vätskekartong. Dessutom finns ett utvecklingscenter med expertkunskap inom förpackningsoptimering.

Om Gruvön

Vår produktionsanläggning Gruvön, tre mil väster om Karlstad i Värmland, är en världsledande tillverkare av fluting (New Billerud Flute®, världens starkaste halvkemiska fluting), liners, kraftpapper, säckpapper, formbart papper (FibreForm®), vätskekartong och cup stock avsedda för användare med mycket höga krav på effektiva, kreativa och funktionella förpackningslösningar. I Gruvön produceras även avsalumassa.

Flutingen (det vågiga skiktet i wellpapp) används såväl till ömtåliga och tunga industriprodukter som för livsmedelsförpackningar. Linern används som ytskikt i förpackningar för lyx- och skönhetsprodukter, modevaror och livsmedel. Kraftpappret används till en mängd olika industri- och medicinapplikationer samt för torra livsmedel såsom mjöl, socker, pasta och gryn. Säckpappret används till industriella förpackningar såsom cementsäckar eller konsumentprodukter som djurfoder. Det formbara pappret öppnar möjligheter för nya design- och förpackningslösningar inom en mängd applikationer inklusive muggar, påsar, kort, kartonger, formade behållare och tråg. Vätskekartongen används bland annat till förpackningar för mjölk, juice, yoghurt och andra flytande livsmedel.

I Gruvön finns även ett utvecklingscenter med laboratorierna Box Lab och Pack Lab som har expertkunskap inom förpackningsoptimering, där förpackningens alla egenskaper kan undersökas in i minsta detalj. I Gruvöns utvecklingscenter har bland annat vårt revolutionerande formbara papper, Billerud FibreForm®, utvecklats.

Fakta

Produkter: Fluting >  Formbart papper > Kraftpapper - Medicinska förpackningar > Kraftpapper - Påsar >  Kraftpapper - Tekniska förpackningar > Liners >  Massa >  Säckpapper > Vätskekartong >

Marknadssegment: Industri >  Konsument & lyxvaror >  Mat & dryck >

Produktionskapacitet: 760 000 ton/år

Antal anställda: 900

Relaterade länkar: Next Generation >  Box Lab > Seal Lab >

Hållbarhet & dokument

Hållbarhetsredovisning >

Certifikat och standarder >

Verksamhetspolicy >

Dokument entreprenörer >

Historia

Som lantbruksegendom är Gruvön känt från 1400-talet. 1890 övertog Patron Gustav Hallgren herrgården och startade en sågverksrörelse. År 1918 övertogs jordbruket och sågverket av Billeruds aktiebolag. Christian Storjohann, dåvarande verkställande direktör i bolaget, hade köpt upp en stor del av de små skogsägande bolag som fanns i västra Värmland och därmed försett bolaget med ett betydande skogsinnehav. Han hade också tillfört bolaget ett antal massafabriker och sågverk. 1929 kom beslutet om att etablera en sulfatfabrik vid Gruvön. Det byggdes ett kokeri och två pappersmaskiner. 1931 togs en av maskinerna i produktion med en kapacitet på 16 000 ton per år och fabriken hade cirka 200 anställda. 1936 adderades en säckfabrik och mellan 1946 och 1968 byggdes tre nya pappersmaskiner. 1978 slogs Billerud samman med Uddeholm och bolaget köptes sedan upp av affärsmannen Anders Wall. 1984 förvärvades bolaget av Stora som gick samman med med finska Enso 1998 och bildade Stora-Enso. 2001 slogs Gruvöns pappersbruk samman med AssiDomäns pappersbruk i Skärblacka och Karlsborg och bildade Billerud AB. 2012 slutfördes samgåendet mellan Billerud och Korsnäs och det nya Bolaget, BillerudKorsnäs (sedan 2022 Billerud), grundades.

Karriär

Billerud utmanar konventionella förpackninar för en hållbar framtid. Är du intresserad av att arbeta med oss? Välkommen att besöka våra karriärsidor.

Besöks- och kontaktinformation

Växel: 0555-410 00

Mia Sundvisson
Kommunikationsansvarig

Peter Lindgren
Fabrikschef

Mikael Öster 
Miljöchef

Ellen Myrén Scott
HR-chef

Billerud Gruvön
664 28 Grums,
Sverige

Besöksadress:
Storjohanns väg 4