Ansök om sponsorsamarbete

För att på bästa sätt bidra till ett mer hållbart samhälle väljer vi på Billerud att fokusera våra samarbeten på jämställda, sociala initiativ med fokus på barn och ungdomar. Initiativen ska utöver socialt ansvarstagande bestå av ett kontinuerligt och hållbart arbete samt ha lokal geografisk koppling till vårt närområde. Vi inleder inte samarbeten med enskilda individer för punktinsatser eller elitsatsningar.

Våra sponsringssamarbeten är viktiga för oss och vi vill att initiativen ska gynna det samhälle vi verkar i. Det är vårt sätt att stärka det aktiva föreningslivet i Kalix, som är till glädje och nytta för de som bor och verkar här. 

Ansökningstiden är varje år från den 15 december till den 22 januari.